STEPT
Har du brug for en konkret handlingsplan for omstillingen til grøn transport i din kommune?

STEPT

– strategisk energiplanlægning for transport

 

STEPT er den løsning du skal vælge, når du ønsker et samlet overblik over muligheder og udfordringer i din virksomheds grønne omstilling. Du får, med baggrund i analyser og involverende forløb, en strategisk plan der er operationel funderet, med delmål og initiativer der sikrer effektiv eksekvering.

 

I tæt samarbejde vil vi synliggøre lokale aspekter, der danner grund for nye og tilpassede løsninger, der reelt kan fungere i netop din kommune.

 

Vi kombinerer analyser, erfaringer og markedsbaserede cases med kreative processer, og vi kigger dybt og bredt i markedet for at kortlægge parametre, der påvirker løsningen. Planlægningen forankres i din organisation, og vi sikrer, at du får værktøjer, som du selv kan arbejde videre med.

Vores energiplanlægning er:

• Beslutnings- og handlingsorienteret - med konkrete initiativer og mål for implementering
• Baseret på globale cases, erfaringer og best practices
• Orienteret mod slutbrugerne
• Præget af globalt udsyn og lokal forståelse

Vores rådgivning bygger på en enkel, men effektiv proces, der bygger på et tæt samarbejde og integration af de respektive kontaktpersoner, for at sikre grundig forankring og implementering. 

Sammen skræddersyer vi din løsning.

Sammenfattende kan vi sige, at Insero, som stod for hele processen, udførte sin opgave med stor indsigt, professionalisme og med stor forståelse for processerne, der førte til resultatet.

Insero udviste en inspirerende entusiasme for vores projekt - og bød ind med en bred viden og forståelse for hele transportsektoren.

Kurt Prehn, Afdelings leder for Grøn Transport i Sønderborg Kommune.
Jens Christian Lodberg Høj

Jens Christian Morell Lodberg Høj

Chief Innovator, E-Mobility

Insero

 

jclh@insero.com

+45 41 12 55 58

Download Vcard