Alternativ kollektiv transport
Vi hjælper dig med at identificere muligheder for nytænkning af den kollektive trafik i din kommune

ALTERNATIV KOLLEKTIV TRANSPORT

– nytænkning af en traditionel sektor

 

Alle kommuner og regioner står dagligt i dilemmaet om at gennemføre besparelser og samtidigt bevare et tilfredsstillende serviceniveau for borgerne. Det gælder også på transportområdet. Hvordan sparer man penge på driften af kollektiv transport uden at forringe servicen overfor borgerne?

 

I processen inddrager vi lokale interessenter, således vi belyser mulighederne ud fra differentierede behov.

 

Vores arbejde indeholder blandt andet:

• As-is analyse
• Kortlægning af cases
• Budgetberegninger
• Implementeringsplaner

 

Sammen synliggør vi muligheder, som kan give afsæt for konkrete handlingsplaner, der sikrer fremdrift inden for området.

alternativ kollektiv transport_hero.jpg
Udvalgt Case E-mobility
Skive Kommune får nye alternativer til kollektiv transport
Læs Case