Brugerdreven innovation_hero.jpg

Brugerdreven innovation 

”Fordi viden om dine kunder skaber dynamisk vækst og udvikling”

 

Brugerdrevne innovations- og udviklingsforløb skaber indsigt i dine kunders behov, vaner og adfærd, synliggør nye muligheder og markedspotentialer samt bringer dig tættere på dine kunder. Ved at inddrage dine kunder tidligt i et udviklingsforløb skaber du en optimeret løsning, der tager udgangspunkt i reelle behov, og som øger chancerne for, at du rammer plet første gang.

 

Vores mission er at omdanne viden om dine kunder til værdi for din virksomhed. Vi designer og faciliterer forløb tilpasset netop dine behov og dine kunder, så du får konkret og værdifuld viden til udvikling af din forretning.

Mapping

Synliggør dit produkts brugskontekster.

Kortlægningen synliggør dit produkts brugskontekster og giver dig konkret og værdifuld viden til at udvikle et produkt, der matcher dine kunders behov og adfærd. Du får indsigt i kundegrupper, interessenter og de behov, produktet dækker – samt endnu ukendte behov. Denne viden styrker dit beslutnings- og vidensgrundlag igennem hele udviklingsprocessen. F.eks. kan en kortlægning af produktets vej give indsigt i, hvem der bruger produkter, hvornår, hvordan og hvorfor produktet bruges. 

Co-creation

Skab innovation og udvikling i samarbejde med dine kunder. 

Med co-creation aktiveres dine kunder, så deres viden og indsigt kan bruges som ressourcer til innovation og forretningsvækst – kort sagt, bringer vi dine kunders viden til dig. Med co-creation skaber du desuden et involverende samarbejde, så dine kunder kan fungere som ambassadører for din virksomhed samt bidrage med værdifuld viden, kreative input, konstruktiv kritik og netværksskabelse igennem hele processen.

 

Demonstration 

Få testet og demonstreret nye produkter hos rigtige forbrugere.

Gennem living labs inddrager vi dine kunder til test og forbedring af nye ideer, prototyper, koncepter eller forretningsmodeller, så du kan få indsigt i, hvordan disse fungerer i virkelighedens verden. Her kommer kunderne i centrum for innovationsprocessen, så ny viden og nye produkter udvikles i samspil. Det giver en dynamisk udvikling, hvor kunderne og markedet er med fra starten af udviklingsprocessen.  

Evaluering og dokumentation

Mål virkningerne af din indsats.

Igennem evaluering og dokumentation af kundernes oplevelser, erfaringer og vurderinger får du et indblik i, hvordan dit produkt, projekt eller initiativ fungerer - set med brugernes øjne. Dette giver kvalificeret viden til at forbedre – eller opnå ny viden om – dine produkter, sikre en bæredygtig udvikling eller undersøge effekten af et nyt tiltag. Det betyder, at du kan forudsige, hvordan nye tiltag vil blive modtaget, samt hvilken betydning det får for din forretning. 

”Fordi viden om dine kunder skaber dynamisk vækst og udvikling”

 

Brugerdrevne innovations- og udviklingsforløb skaber indsigt i dine kunders behov, vaner og adfærd, synliggør nye muligheder og markedspotentialer samt bringer dig tættere på dine kunder. Ved at inddrage dine kunder tidligt i et udviklingsforløb skaber du en optimeret løsning, der tager udgangspunkt i reelle behov, og som øger chancerne for, at du rammer plet første gang.

 

Vores mission er at omdanne viden om dine kunder til værdi for din virksomhed. Vi designer og faciliterer forløb tilpasset netop dine behov og dine kunder, så du får konkret og værdifuld viden til udvikling af din forretning.

Munna H.-Jørgensen

Konsulent, Business & Project Development

Insero

 

mhof@insero.com

+45 41 77 24 62

Download Vcard