DPU_tavle_oversigt.jpg

Nye innovative forretningsstrategier

Markedet for nye green tech løsninger er afhængig af en række faktorer som incitamentsordninger, afgift-strukturer, eksisterende infrastruktur og teknologiens bidrag til at reducere hele Danmarks samlede energiforbrug. 

Strategier - fra analyse til tests
Vi er specialiseret i at udvikle forretningsstrategier til green tech virksomheder, der arbejder med grønne el- og opvarmningsløsninger. Vores eksperter indenfor økonomi, energianalyse og teknologiudvikling kan vurdere dit produkts markedspotentiale, udarbejde cost benefit analyser og udvikle din forretnings- og go-to market strategi. Vi stiller et live lab til rådighed, hvor du kan teste dit produkt og få verificeret styrken af din forretningsmodel, herunder kundernes brugsmønstre, forventninger til produktet og investeringslyst.

Cost-benefit

Dit produkts faste og variable omkostninger samt værdien af din kundes fordele ved produktet vil påvirke din business case og din markedsstørrelse. Vi kan afdække dit produkts markedsværdi og anslået return on investment i en cost-benefit analyse. 

Læs hvordan vi har hjulpet IRD med en overskuelig økonomisk analyse. 

 

 

Scenarie analyse

Dit markedspotentiale afgøres ikke af pris alene. Faktorer som samfundets ønske om at reducere CO2-udslip kan også spille ind, da det meget ofte dikterer afgiftsstrukturer eller incitamentsordninger. 

Vi udfører scenarieanalyser, der viser dit produkts bidrag til energisystemet som helhed. Udover at afdække følsomheden af din forretningsplan, kan det hjælpe dig med at skærpe dit værditilbud og målrette din markedsføring. 

Risiko og sensitivitet

De fleste business cases udfordres af en række variable faktorer, som varierende brændselspriser eller en usikker supply chain.

Insero kan afdække og vurdere risiko og udføre sensitivitetsanalyser, der viser din business case og return on investment under forskellige markedsforudsætninger. På den måde gør vi din risikohåndtering til en konkret opgave som kan håndteres og øge dine chancer for succes.

Simon Bak Kristensen

Direktør, Best Green

 

simk@bestgreen.dk

+45 41 77 24 70

Download Vcard

Hvorfor Insero

Specialiseret brancheviden
Du får adgang til specialiseret rådgivning fra en bred pallette af eksperter i økonomi, teknologi, marketing og forretningsudvikling- alle med speciale i energisektoren.

Living labs
Du kan teste og udvikle din prototype sammen med slutkunden i living labs. Det giver dig den bedste viden om din teknologis performance, dine kunder og dit marked.

Vi fører produktet til markedet.
Vores teknologiudviklingsydelser går hånd i hånd med udvikling af innovative forretningsstrategier. Vores mission er at bringe dit produkt til marked.

(*

brancheeksperter

##*

Live Lab

installationer

!"

Eksperter

i energiteknologi