Header foto.jpg

Hold styr på dine bygningers energiforbrug og undgå energispild

Energi Monitor

Reducér energiforbruget i dine bygninger, spar penge på el-, vand og varmeregningerne og vær med til at fremme miljøbevidst adfærd med Energi Monitor serien. Gennem en visualisering og overvågning af dine bygningers energidata synliggør vi energiforbruget og –produktionen i dine bygninger, så du kan reagere på energispild, der ellers ikke ville være til at se.

 

Få mest muligt ud af dine energiinvesteringer med Energi Monitor serien

 

Energi Monitor produktserien består af Energi Monitor PRO samt en række tillægsmoduler, som gør det nemt og enkelt at få det meste ud af dine energiinvesteringer. Sammensæt den løsning, der passer dig bedst, hvad enten du ønsker grundlæggende energiovervågning og reducering af energispild, at formidle resultaterne af dine energiinvesteringer, eller at sætte fokus på energiforbruget og at fremme miljøbevidst adfærd blandt brugerne af dine bygninger.

ENERGI MONITOR PRO
Få et overblik over energiforbruget og -produktionen i din bygning

Energi Monitor PRO giver overblik over energiforbruget og –produktionen i din bygning. Ud over at give et overblik over det samlede forbrug, formidler webværktøjet de dele af forbruget, som afviger fra normalen og dermed kræver opmærksomhed og evt. handling.

På den måde kan du og den ansvarlige for energiforbruget i bygningen – f.eks. pedellen eller varmemesteren – holde snor i bygningens energiforbrug og derved optimere udnyttelsen af energi og reducere energispild, der ellers ikke ville være synligt, i tide – du sparer penge på energiregningerne og gavner samtidig miljøet.

  

TILLÆGSMODUL: ENERGI MONITOR FORMIDLER
Kommuniker i øjenhøjde med dine daglige brugere

Med Energi Monitor FORMIDLER kommunikerer du i øjenhøjde og fanger interessen hos både daglige brugere og gæster i bygningen, så ingen er i tvivl om, at fokus på miljø og energi er en høj prioritet. Energi Monitor FORMIDLER er et oplagt redskab til dig, der ønsker at inddrage brugerne af bygningerne i optimeringen af energiforbruget.

Med din egen dynamiske infoskærm kan du påvirke brugerne til at agere mere energirigtigt ved at informere om forbrug, miljøpåvirkninger og effekten af dine energiinvesteringer samt ved at give gode råd og tips til miljøbevidst adfærd. 

TILLÆGSMODUL: ENERGI MONITOR PORTEFØLJE
Få et overblik over energiforbrug og -spild i dine bygninger

Energi Monitor PORTEFØLJE er for dig, der har ansvaret for flere bygninger og ønsker et samlet overblik over energiforbrug og –spild på tværs af alle bygningerne.

Energi Monitor PORTEFØLJE giver dig det enkle overblik og kommunikerer kritiske områder i bygningernes energiforbrug, så du kan opdage tekniske fejl og uhensigtsmæssigheder i tide. Det er samtidig let at sammenholde forbruget i forskellige bygninger med hinanden og kommunikere den relevante information til ansvarlige for de enkelte bygninger.  

TILLÆGSMODUL: ENERGI MONITOR UNDERVISER
Gør dine bygningers energidata relevante for lærere og elever

Med Energi Monitor UNDERVISER kan du sætte fokus på bæredygtig adfærd gennem nærværende og aktuel undervisning. Her kan lærere og elever anvende skolens faktiske energidata til at foretage beregninger, opnå forståelse for de forskellige energityper, lave forsøg og ikke mindst aflæse effekten af egen energiadfærd.

Energi Monitor UNDERVISER giver lærere og elever indsigt i skolens aktuelle energiforbrug, og øger forståelsen for hvordan egne handlinger og adfærd påvirker energiforbruget.

Frederik Johansen

Team Lead, Software Solutions

Insero

 

fwj@insero.com

+45 41 77 24 77

Download Vcard