Strategisk Energiplanlægning for region syd

Strategisk energiplanlægning for region Syd

Region Syd sætter fokus på at forbedre kommunernes  energiplanlægning og omstilling af energisystemet, så de følger den nationale klimamålsætning om at udfase fossile brændsler og omlægge det danske energisystem til vedvarende energikilder senest i 2050. Hvis målet skal nås, er det ikke nok at fokusere på mere energieffektive produkter. Hele energisystemet, som det kendes i dag skal gentænkes. 

 

Den faktiske energiplanlægning

I forbindelse med strategiprocessen stod Insero og Clean for dataindsamling og udarbejder energibalancer for de daværende energisystemer i de 22 kommuner. Derudover stod Insero for at udarbejde en række scenarier for den fremtidige udvikling af energisystemerne. Dette arbejde blev udført i samarbejde med projektets partnergruppe, som bestod af kommuner og forsyningsvirksomheder i regionen.

 

Insero beregnede konsekvenserne af forskellige valg og beskrev de påvirkninger, som scenarier kunne have i regionen med fokus på erhverv og borgere – som input til beslutningstagerne.

Fakta om projektet

Projektet løb fra 2014-2015 og var finansieret af RegionSyd og Energistyrelsen. Clean og Insero var konsulenter på projektet. 

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål om projektet strategisk energiplanlægning? Så kontakt Anders Lahn Baatrup på +45 4177 0145, send ham en email på anl@insero.com eller brug formularen herunder.