Nyt demoprojekt: fuldskala teknologisk koncept til øget energieffektivisering

Nyt demoprojekt: fuldskala teknologisk koncept til øget energieffektivisering

Projektet har til formål at demonstrere og dokumentere om – og i så fald i hvilket omfang – kombinationen af en faskine og et jordvarmeanlæg i fuldskala er mere effektiv end et tilsvarende traditionelt anlæg.

 

Konceptet kombinerer en jordvarmeslange med en faskine med vandsugende mineraluld, specielt udviklet til formålet. Regnvand fra bygningen ledes til den specialudviklede faskine med integreret jordvarmeslange, hvorved energioptaget øges i jordvarmeanlægget. Og dermed øges effektiviteten af jord-til-vand-varmepumpeanlæg i bygninger.


Der er en række direkte fordele ved konceptet:
• Arealet, hvor jordvarmeslangerne nedgraves, kan mindskes og dermed gøre jordvarmeanlæg velegnede til flere typer bygninger end det traditionelt har været muligt.

• Den offentlige regnvandsafledning belastes mindre, da nye byggerier via faskinen kan undgå lovpligtige tilslutning.

• Konceptet vil medvirke til at afbøde konsekvenserne af stadigt mere ekstreme vejrforhold og dermed blive et aktiv i de kommunale klimatilpasningsstrategier.

 

Projektet vil demonstrere og dokumentere den opnåede energieffektivisering ved kombinationen af en faskine og et jordvarmeanlæg sammenlignet med et tilsvarende traditionelt anlæg uden faskine. Desuden vil projektet etablere et bedre dimensioneringsgrundlag for fuldskalaanlæg, både hvad angår slangelængde og faskinestørrelse.

 

Endelig vil projektet demonstrere, at man kan kombinere to energimæssigt bæredygtige løsninger – jordvarme- og faskineanlæg – og derigennem opnå en mere miljøvenlig opvarmningsform og samtidig gøre det muligt at afkoble regnvand fra eksisterende kloaksystemer og dermed bidrage aktivt til regionernes og kommunernes arbejde med lokal/kommunal klimatilpasning.

 

Alt i alt medvirker konceptet til at øge energieffektiviteten af installerede varmeanlæg, uanset om alternativet er luft/vand-varmepumper eller naturgaskedler. Ved at fremme anvendelsen af jordvarme og øge energieffektiviteten – også i forhold til luft/vand varmepumper – understøtter projektet direkte Danmarks energipolitiske målsætninger og nedbringer CO2-udslippet.

FAKTA OM PROJEKTET 

  • Projektet foregår på Green Tech Centeret i Vejle.
  • Projektet er støttet af EUDP. 
  • Projektets partnere er Insero A/S, ROCKWOOL International A/S, Vølund Varmeteknik A/S og VIA University College.