HPCOM

HPCOM - Intelligent varmepumpekommunikation

For at kunne bruge varmepumper som et aktiv i fremtidens elsystem, er der behov for at udvikle fælles internationale kommunikationsstandarder. Det skal sikre, at alle varmepumper i markedet taler samme ”sprog”, og dermed kan puljes og aggregeres. 

 

Datakommunikation i fokus

HPCOM sætter fokus på udviklingen og implementeringen af den datakommunikationsteknologi på varmepumpeområdet, som skal medvirke til at sikre, at varmepumper kan levere fleksibilitetsydelser til elnettet. HPCOM-projektet fokuserer både på at få den tekniske kommunikation til at fungere og på at etablere en bred dialog og involvering af aktører i arbejdet med de internationale standarder for datakommunikation på varmepumpeområdet. 

 

Nye standarder

Gennem opsamling af den eksisterende viden om datakommunikationsstandarder, videndeling og dialog med en lang række aktører vil projektet skabe en bredere enighed om udviklingen af IKT på varmepumpeområdet frem mod åbne datakommunikationsstandarder.

 

Aktørerne omfatter varmepumpeproducenter, IKT-leverandører, elselskaber, leverandører af aggregatorydelser og eksisterende F&U-projekter. I projektet vil de testmiljøer, der kan godkende Smart Grid ready varmpepumper, blive kortlagt og behovet for nye testfaciliteter vil blive undersøgt. På baggrund af den indsamlede viden om standardiseringsarbejdet, testmiljøer, branchens aktører og eksisterende F&U projekter, vil der blive udarbejdet en FU&D-strategi og et teknologi-roadmap.

 

Målet er at styrke industrisamarbejdet

HPCOM samarbejdet skal, efter projektets afslutning fortsætte, i regi af andelsselskabet Intelligent Energistyring, der er et brancheforum med udvikling og drift af en Smart Grid infrastruktur som omdrejningspunkt. HPCOM projektet tager udgangspunkt i det arbejde, som Intelligent Energistyring’s medlemmer har påbegyndt, og vil styrke dette branchesamarbejde.

 

 

Fakta om projektet

HPCOM projektet løber i 2014- 2017 og finansieres af ForskVE. Projektets samlede budget er 6,8 mio. kr. 

Konsortiet består af Neogrid Technoloiges, Eurisco, Teknologisk Institut og Intelligent Energistyring A.m.b.a. og Insero

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om HPCOM projektet. Ring til Claus Weber på +45 4177 0157, send ham en e-mail på cwch@insero.com eller brug kontaktformen nedenfor.