EcoGrid 2.0 – Fleksibelt elforbrug i private hjem

EcoGrid 2.0 – Fleksibelt elforbrug i private hjem

EcoGrid 2.0 – Fleksibelt elforbrug i private hjem

I en fremtid, hvor energien kommer fra vedvarende energikilder, er der behov for at kunne styre elforbruget, så det tager højde for den svingende elproduktion. Her er den en fordel, at forbrugere aktivt kan skrue ned for elforbruget eller flytte det til perioder, hvor der produceres mere el.

 

Fjernstyring af varmepumper og elradiatorer

EcoGrid 2.0-projektet, et af verdens største smart-energy projekter, demonstrerer et marked for fleksibelt elforbrug i private hjem. Projektet fjernstyrer 1000 varmepumper og elradiatorer hos private forbrugere på Bornholm, så apparaternes elforbrug udnyttes optimalt i elsystemet. Her undersøger projektet blandt andet, hvad elkunderne skal tilbydes for at lade deres elforbrug styre, og hvornår komfortgrænserne bliver nået.

 

Inseros rolle:
Som partner i projektet udvikler vi den platform, som bygger bro mellem husstandene og elsystemet. Formålet er, at kunne ‘pulje’ fleksibelt elforbrug fra mange husstande og sælge det på elmarkedet.

 

Derudover er vi overordnet ansvarlig for at sikre udviklingen af produkter til slutkunderne, som gør det muligt at råde over fleksibilitet fra varmepumperne, og som samtidig gør det attraktivt for slutkunderne at lade deres forbrug styre.

FAKTA OM PROJEKTET

  • Budget: DKK 98 millioner samt støtte fra Energistyrelsens EUDP-ordning på DKK 49 millioner.
  • Projektperiode: 2016-2019
  • Partnere: Dansk Energi, DTU, Bornholms Energi & Forsyning, IBM, Insero, Uptime-IT, Krukow, CBS og 2+1