VItus Bering Innovation Park

Daglig, effektiv markedsføring

Udviklingsparken VitusBering Innovation Park i Horsens er skabt for at give udviklingsorienterede virksomheder og iværksættere de bedste rammer for vækst. I arbejdet med at brande parken og fremhæve de unikke kompetencer og netværksmuligheder, som parken tilbyder, havde ledelsen et behov for at få udviklet en ny kommunikationsplatform og indhold til denne.

 

Skærpelse af budskaber

Med udgangspunkt i analysearbejde og forretningsplaner udviklede Insero en kommunikationsstrategi og
-plan for VitusBering Innovation Park. Formålet med strategien var at skærpe parkens budskaber og give et overblik over mål og indsatsområder for kommunikationen i de kommende år. Desuden var der et behov for at udvikle en ny hjemmeside samt nyt visuelt præsentationsmateriale.

 

Sparringspartner på kommunikation

Med kommunikationsstrategien har ledelsen i VitusBering Innovation Park haft en klar plan for, hvordan formidlingen omkring parken skal være, og hjemmesiden udgør platformen for en stor del af denne kommunikation. Insero er fortsat sparringspartner på kommunikation af VitusBering Innovation Parks strategiske fokus og varetager løbende konkrete kommunikationsopgaver, herunder bl.a. produktion af video om parken og dens beboere, fotos af miljøerne i parken samt indhold til hjemmesiden og den daglige kommunikation på de sociale medier.

Ronnie Ranch Høgstrup

Ronnie Ranch Høgstrup

Seniorrådgiver, Kommunikation

Insero

 

rohe@insero.com

+45 41 77 01 46

Download Vcard