Transport- og mobilitetsanalyse for Arriva

Transport- og mobilitetsanalyse for Arriva

De stødt stigende transport- og mobilitetsaktiviteter i tætbefolkede urbane områder er mange steder ved at udvikle sig til et samfundsmæssigt problem, som man på forskellig vis forsøger at løse. Nogle taler om delebilsløsninger, andre om mindre to- og tre-hjulede (el-)køretøjer, imens dét at få flere over på offentlig transport også ofte nævnes. Men hvad peger udviklingen på?

 

Insero rådgiver Arriva om tendenser og faktorer
I forbindelse med et udbud på en konkret busrute i Københavns Kommune kontaktede Arriva Insero med henblik på at få en ekstern og objektiv vurdering af, hvordan passagerudviklingen på ruten kunne forventes at blive.

 

Insero undersøgte herefter dette baseret på diverse transport- og mobilitetstendenser og faktorer, der i fremtiden kan influere på mobilitetsudfordringerne generelt og den konkrete busrute specifikt.

 

Flere faktorer vil præge udviklingen
Der er mange faktorer, som spiller ind på, hvordan transport- og mobilitetsmønstre vil udvikle sig i fremtiden. Helt konkret og overordnet er der et parameter som befolkningstilvækst, herunder udviklingen inden for bestemte alderssegmenter. Dette parameter spiller ind på transportbehovet.

 

Med behovet defineret er et andet vigtigt parameter udviklingen inden for transport- og mobilitetsløsninger, hvad enten der er tale om nye teknologier (f.eks. mindre el-køretøjer) eller nye services (f.eks. Drivr/Uber og delebilsordninger). Insero kombinerede blandt andre sådanne faktorer i opgaveløsningen for Arriva med henblik på at danne et samlet og velbegrundet grundlag for en fremskrivning af passagerudviklingen på den pågældende busrute.

Jens Christian Lodberg Høj

Jens Christian Morell Lodberg Høj

Chief Innovator, E-Mobility

Insero

 

jclh@insero.com

+45 41 12 55 58

Download Vcard