Sønderborg Kommune: Strategisk energiplan for transport

Sønderborg Kommune: Strategisk energiplan for transport

Udfordring

Sønderborg Kommune er en foregangskommune med ambitiøse klimamål, som har besluttet, at hele kommunen skal være CO2-neutral i 2029 - 20 år før resten af Danmark. For at nå det mål havde Sønderborg Kommune og ProjectZero behov for en handlingsorienteret, strategisk energiplan for transportsektoren, som samtidig tilgodeså ønsket om at bevare - eller endda højne - serviceniveauet i kommunen.

 

undefined

 

Løsning

Der findes få eksempler på succesfuld grøn omstilling inden for transport. Det gør opgaven til en udfordring, da den samtidig kræver en høj grad af borgerinvolvering. I Insero forstår vi de muligheder og udfordringer, som er er forbundet, når grøn omstilling og mobilitetsplanlægning skal gå op i en højere enhed. Ved at kombinerer analyser, erfaringer og markedsbaserede cases med kreative processer leverer vi konkrete tiltag, som reelt kan gøre en forskel.

 

For Sønderborg Kommune var tilgangen til opgaven en kombination af analyser, internationale best practices, samt inddragelse af borgergrupper og lokale virksomheder. Vi kiggede dybt og bredt i markedet for at kortlægge alle parametre, som kunne påvirke handlingsplanen.

 

Sønderborg Kommune fik således en handlingsplan med 27 konkrete initiativer til, hvordan Sønderborg frem mod 2029 kan reducere CO2-udledningen fra transportområdet. Handlingsplanen indeholdt samtidig delmål for omstillingen til CO2-neutral transport samt jobskabelsespotentiale - og behøvede stort set ikke yderligere bearbejdning inden den videre politiske behandling.

 

undefined

 

Resultat

Den strategiske energiplan for grøn transport i Sønderborg Kommune bidrager i dag til at reducere CO2-udledningen fra transportområdet i Sønderborg Kommune med 112.000 tons inden for fire indsatsområder: Kollektiv transport, privatbilisme, tung transport og bæredygtig transport.

 

Et af initiativerne handler f.eks. om at gøre det nemmere at kombinere forskellige transportformer ved at gøre det muligt at medtage cykler på busser i landdistrikterne – og det endda gratis.

Insero, som stod for hele processen, udførte opgaven med stor indsigt, professionalisme og med stor forståelse for processerne, der førte til resultatet […] Insero udviste en inspirerende entusiasme for vores projekt - og bød ind med en bred viden og forståelse for hele transportsektoren. Tak til Insero for et forbilledligt samarbejde

Kurt Prehn, Afdelingsleder for Grøn Transport i Sønderborg Kommune
Jens Christian Lodberg Høj

Jens Christian Morell Lodberg Høj

Chief Innovator, E-Mobility

Insero

 

jclh@insero.com

+45 41 12 55 58

Download Vcard