HAT

Funding til videreudvikling og demonstration

’Healthcare Asset Tracking’ (eller HAT) er et udviklingsprojekt støttet af Fornyelsesfonden. Projektets formål er – gennem systematisk og struktureret brugerinddragelse – at teste og tilpasse en intelligent logistikløsning, der kan forbedre flowet og optimere sporbarheden af fysiske aktiver i og omkring hospitaler. Projektet er baseret på iværksættervirksomhedens Trusteds teknologi.

 

Få de rette partnere med

Insero har hjulpet Trusted i udviklingen og søgningen af projektet samt sammensætningen af det rette partnerskab. Foruden Trusted omfatter partnerne bl.a. Herlev Hospital, Center for Sundhedsinnovation, Alectia A/S, Aalborg Sygehus, Idéklinikken m.fl.

 

Som partner i projektet har Insero desuden været ansvarlig for projektadministration, herunder afrapportering og økonomi, samt løbende formidling af projektet og resultaterne.

 

Lokal og natioanl mediedækning 

I projektet er der blandt andet blevet lavet en hjemmeside og pressemeddelelser vedrørende projektets resultater, som har skabt opmærksomhed hos fremtidige kunder samt omtale på både lokalt og nationalt plan, blandt andet i TV Lorry samt DR1. Ved at lade Insero varetage det administrative i projektet har Trusted desuden haft mulighed for at koncentrere sig om udvikling og demonstration af deres teknologi. Endelig gjorde Insero sig overvejelser omkring sammensætningen af partnere allerede i ansøgningsfasen – det sikrede, at de rette kompetencer og kvalifikationer var til stedet i projektet.

 

 

Læs mere om HAT-projektet

Ronnie Ranch Høgstrup

Ronnie Ranch Høgstrup

Seniorrådgiver, Kommunikation

Insero

 

rohe@insero.com

+45 41 77 01 46

Download Vcard