Fra diesel- til el-færge?

Fra diesel- til el-færge? En analyse af potentialet

Transportsektoren står for cirka en tredjedel af CO2-udledningen i Danmark, og der er ofte fokus på, hvordan vi kan nedbringe forureningen i privatbilismen.

 

Et hidtil overset område har været det maritime område, hvor eksempelvis store og tunge dieseldrevne færger også påvirker miljøet negativt. Samtidig er sådanne lokale færgeruter ofte dyre i drift for de ansvarlige kommuner, så en gennemgående optimering af færgetransporten et interessant perspektiv.

 

Et fælles analyseprojekt
Sammen med Horsens Kommune gennemførte Insero en analyse af de tekniske og økonomiske muligheder for at elektrificere en lokal færgeoverfart fra Snaptun til Endelave. En rute med en stor dieselfærge, der sejler op til fire gange dagligt. Projektet var ambitiøst i sin størrelsesorden og kunne potentielt skaleres til en række andre danske færgeovergange.

 

Flere samarbejdspartnere inden for e-mobilitet og det maritime område blev inddraget i analysearbejdet, der specifikt fokuserede på, om man kunne ombygge/modernisere den eksisterende Endelave-færge eller erstatte den med et køb af en helt ny el-færge bygget i aluminium eller letvægtskomposit.

 

Behov for at undersøge yderligere alternativer
Konklusionen på projektet viste, at det rent praktisk er muligt med en fuld elektrificering af Endelave-færgen, hvor der vil være besparelser at hente på drift og service. Besparelserne vil dog ikke modsvare den medinvestering, der vil være forbundet med at indkøbe/ombygge færgen. Det skyldes bl.a., at der ville skulle ny-udvikles både i forhold til opladeinfrastrukturen på Endelave og i Snaptun samt i forhold til selve færgen.

 

Projektet fungerer som et foregangseksempel og motivation for at undersøge eldreven skibsfart nærmere, og Horsens Kommune fortsætter da også med at kigge på alternative løsninger – fx i form af en hybridløsning baseret på en kombination af diesel og el.

Jens Christian Lodberg Høj

Jens Christian Morell Lodberg Høj

Chief Innovator, E-Mobility

Insero

 

jclh@insero.com

+45 41 12 55 58

Download Vcard