Analyse af forretningspotentialet for smart integration af elbiler

Analyse af forretningspotentialet for smart integration af elbiler for Nissan Europe

I elbil- og energibranchen har der længe været talt om, at elbiler kan komme til at spille en vigtig rolle som energilager i fremtidens Smart Grid - det intelligente el-net. Der skulle nemlig være et forretningsperspektiv i at sælge overskydende strøm tilbage til nettet, når behovet er der. Dette forretningspotentiale ønskede Nissan Europe, verdens førende elbilproducent, at få undersøgt nærmere.

 

Insero rådgiver Nissan om business casen
Nissan Europe hyrede derfor Insero til at foretage en analyse af forretningspotentialet for smart integration af elbiler i Danmark, idet Nissan har udset sig Danmark som et muligt fremtidigt nøgleområde for demonstration af et intelligent samspil mellem elbiler og el-net.

 

Førend man vil tage skridtet videre og igangsætte en egentlig demonstration, var der dog behov for at undersøge forretningspotentialet gennem en analyse af business casen.

 

Tre typer af smart integration undersøgt
I forbindelse med rådgivningsopgaven for Nissan Europe undersøgte Insero business casen for tre typer af smart integration af elbiler i Danmark: Kontrolleret ladning (opladning af elbilen når el-priserne er lavest), Vehicle-to-grid (strøm leveres direkte til el-nettet) og Vehicle-to-home (strøm leveres til husstanden med bilen som batterilager).

 

Alle tre typer af smart integration blev analyseret baseret på tre identificerede brugerprofiler: Privat bruger, flådebruger med et-skifte hold og flådebruger med to-skifte hold. Således tegnede der sig nogle varierede billeder af forretningspotentialet, hvor især business casen for Vehicle-to-grid for private brugere viser et flot indtjeningspotentiale.

Jens Christian Lodberg Høj

Jens Christian Morell Lodberg Høj

Chief Innovator, E-Mobility

Insero

 

jclh@insero.com

+45 41 12 55 58

Download Vcard