Investeringsområder_Hero.jpg

Udvikler du innovative løsninger inden for energi og IT og er du på udkig efter kapital til at skabe vækst?

BRANCHER

Energi 

Fremtidens bæredygtige produkter og løsninger

Skal Danmark nå målsætningen om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050 er det afgørende, at vi i fælleskab investerer i nye og bedre energiteknologier og løsninger.

Vi har særligt fokus på:

  • Bæredygtig energiproduktion som vind, sol, eller andre klimavenlige energiteknologier.
  • Energiforbrug og lagring som Smart Grid, e-mobilitet, køle/varme teknik, eller energiløsninger til byggeri.
     

IT

Intelligente internet-opkoblede IT-systemer

Intelligente og innovative IT- og kommunikationsteknologier kan være med til at effektivisere energisektoren og skabe nye, klimavenlige løsninger.

Vi har særligt fokus på:

  • IT- og kommunikationsteknologier som mobile løsninger, Smart Home løsninger eller software as a service.

Søren Munk

Chief Investment Manager

Insero Horsens

 

smu@insero.com

+45 41 32 98 36

Download Vcard