secundary_dark-grey.png

Fremme af bæredygtig byudvikling

URBACT­ er et program for netværk til byud­vikling, som støtter etableringen af tværnationale netværk og arbejdsgrupper med henblik på at øge videndeling in­den for temaer med betydning for byudviklingen.

For danske organisationer medfinansierer EU op til 70 % af de støtteberettigede projektomkostninger. Projekterne må maksimalt have et budget på 710.000 EUR for tematiske netværk og 300.000 for arbejdsgrupper.

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.