primary_light.png

Forskning af teknologiske udfordringer

R4SME (Research for SME’s – Forskning for SMV’er) er et EU-støttet program, der er målrettet små og mellemstore virksomheders (SMV’er) adgang til forskning. Der ydes tilskud til projekter, der har til formål at løse en fælles eller komplementær teknologisk udfordring ved at inddrage forskningsinstitutioner. Projektet skal involvere mindst 3 virksomheder fra 3 forskellige lande samt mindst to universiteter eller andre forskningsinstitutioner.

 

Formålet er, at SMV’erne skal outsource en konkret forsknings- eller udviklingsopgave til de deltagende forskningsinstitutioner. Programmet støtter med ca. 50 % til forskningsinstitutionens arbejde og virksomhederne finansierer selv resten. Efter projektets afslutning er det de deltagende virksomheder, der opnår rettighederne til resultatet af projektet (IPR). Der er ingen krav til forskningsemne i projektet.

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.