tertiary_yellow.png

Stimulerer innovation

Nordisk Innovations Center initierer og støtter projekter, som stimulerer innovation i Norden. Især har programmet som formål at etablere partnerskaber mellem private og offentlige aktører inden for handel og innovation. Programmet har forskellige tematiske opslag som løbende annonceres, men der tages også imod ansøgninger udenfor opslagene. Alle innovationsaktører i Norden kan søge om støtte.

Der er tre grundkriterier, der skal opfyldes, for at få tilskud:

  • Der skal være deltagere fra mindst 3 (helst 5) nordiske lande i projektet
  • Der er en egenfinansiering på mindst 50%
  • Projektet må ikke løbe i mere end 36 måneder

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.