tertiary_blue.png

Forskningssamarbejde mellem nordiske lande

NordForsk støtter forskningssamarbejde inden for alle forskningsområder. Støtteværdige projekter skal involvere deltagere fra mindst tre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) eller selvstyrende områder (Færøerne, Grønland og Åland).

 

Er kravet om nordisk deltagelse opfyldt, kan der være tilknyttet øvrige deltagere fra institutioner uden for Norden.  

 

NordForsk giver hovedsagligt tilskud til dækning af omkostninger i forbindelse med gennemførelse af det nordiske samarbejde. Tilskuddet skal fungere som supplerende finansiering til forskere, der i forvejen modtager tilskud fra nationale fonde eller andre forskningsfonde.

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.