secundary_light-grey.png

Vækst, beskæftigelse og eksport

Markedsmodningsfonden sigter mod at skabe vækst, beskæftigelse og eksport. Der sættes fokus på små og mellemstore virksomheder inden for grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv mv. Desuden kan Markedsmodningsfonden give offentlige institutioner tilskud til lettere at kunne efterspørge nye innovative løsninger. Fonden uddeler årligt 135 mio. kr. til projekter. 

 

Markedsmodningsfonden er markedsnær, rettet mod virksomheder og har et kommercielt fokus. Formålet med fonden er at hjælpe danske virksomheder med at nedbryde de barrierer, som ofte hæmmer dem i markedsmodningsfasen. Dette opnås ved f.eks. at medfinansiere test og tilpasning af virksomhedens prototyper hos potentielle kunder, eller ved at stille en garanti, som giver køberen af det nye innovative produkt en ekstra tryghed.

 

Krav til private virksomheder

 

  • En prototype/serviceydelse skal være testet med succes f.eks. i et demonstrationsanlæg, laboratorieforsøg mv.
  • På ansøgningstidspunktet skal der være indgået aftale med mindst én testbruger i projektet.
  • Budgettet for det samlede projekt skal være mindst 3 mio. kr.
  • Projektet skal være færdiggjort efter maksimalt 3 år.

 

Tilskuddets størrelse

 

Hvor meget du kan få i tilskud afhænger af virksomhedens størrelse og antal af samarbejdspartnere.

Så meget kan virksomheden få:

  • Små virksomheder – op til 60 % i tilskud
  • Mellemstore virksomheder – op til 50 % i tilskud
  • Store virksomheder – op til 40 % i tilskud
  • Offentlige samarbejdspartnere – op til 50 % i tilskud

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.