primary_dark.png

Erfaringsudvekslinger mellem sektorer

Marie Curie IAPP har til formål at fremme erfaringsudvekslinger mellem de kommercielle og ikke-kommercielle sektorer. Støtteværdige projekter skal involvere mindst et universitet/forskningscenter og en kommerciel virksomhed. Der støttes særligt små og mellemstore virksomheder (SMVer).

 

Projekter fra alle områder indenfor videnskabelig og teknologisk forskning støttes. Projekter skal dog tage udgangspunkt i et fælles forskningssamarbejde, som kan være koordineret af enten den kommercielle eller den akademiske partner. Det er et krav, at samarbejdet foregår på tværs af landegrænser og involvere partnere fra mindst to forskellige EU-medlemslande, eller et medlemsland og et associeret land.

Godkendte projekter modtager finansiering til 100 % af lønudgifterne og støttes over en periode på 4 år. 

 

Der ydes bl.a. støtte til:

  • Udveksling af knowhow og erfaring gennem udstationering af forskerpersonale mellem den kommercielle og den akademiske partner.
  • Rekruttering af erfarne forskere uden for samarbejdet med det formål at formidle viden og/eller uddanne forskere.
  • Netværkssamarbejde, workshops og konferencer som involverer eksterne forskere samt samarbejdets eget forskningspersonale.

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.