secundary_light-grey.png

Innovation, vidensoverførsel og miljø

Programmet er rettet mod Øresundsregionen og regioner i Sverige, Norge og Danmark, som har forbindelse til Kattegat og Skagerrak.

 

Formålet med programmet er at:

  • Fremme en holdbar og økonomisk vækst i de ovennævnte regioner
  • Sammenknytte Kattegat og Skagerrak regionen
  • Styrke hverdagsintegrationen på tværs af regionen

For at opnå dette støttes der bl.a. projekter som fremmer forskningssamarbejde og udvikling, øger iværksætteri samt samarbejdet og vidensoverførslen mellem virksomheder og institutioner på tværs af regionen. Derudover skal projekterne kunne bidrage til at sikre bærdygtig udvikling på områderne miljø, transport og infrastruktur samt forbedre informations- og kommunikationsnettet og samarbejdet mellem kultur og turisme.

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.