tertiary_blue.png

Strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation

InnovationsFonden er en sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation. Fonden er etableret den 1. april 2014 og havde et budget på knap 1,6 milliarder kroner i 2014. Fonden giver tilskud til projekter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation.

 

Hvad støtter InnovationsFonden?

 • Forskning og teknologiudvikling
 • Samfundspartnerskaber
 • Målrettede tilbud til små og mellemstore virksomheder
 • Få ny viden ind i virksomheden (ph.d. studerende, erhvervspostdoc)

Forskning og teknologiudvikling

Strategisk forskning

InnovationsFonden yder tilskud til forskningsprojekter, der adresserer de samfundsmæssige udfordringer, Danmark står overfor, inden for:

 • Sundhed, fødevarer og velfærd
 • Bæredygtig energi og miljø
 • Strategiske vækstteknologier
 • Individ, sygdom og samfund
 • Transport og infrastruktur

Kravene til forskningsmidlerne kan være forskellige, eftersom mange projekter udbydes inden for europæisk eller internationalt samarbejde. Støtte til strategisk forskning ydes primært til forskningsinstitutioner.

 

Højteknologiske projekter

Der bevilges støtte til højteknologiske projekter, hvor der er et samarbejde mellem en eller flere virksomheder og en eller flere offentlige forskningsinstitutioner. Projektets mål er inden for en nærmere fastsat tidshorisont at fremstille et nyt produkt eller en ny generation af produkter ved hjælp af højteknologi.

 • Varighed: 2-4 år
 • Samlet budget: DKK 5-30 mio.
 • InnovationsFondens investering: DKK 2,5-15 mio.


Samfundspartnerskaber 

Formålet med samfundspartnerskaberne om innovation er at frembringe nye, innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer, hvilket vil resultere i vækst og beskæftigelse i Danmark.

Der er følgende krav til projekterne:

 • 30-50 mio. kr. i medfinansiering
 • Op til 50% medfinansiering (60% til SMVer)
 • 3-5 års varighed
 • 5-10 partnere
 • En finansieringsstruktur, hvor offentlige partnere bidrager med 1/6, private 2/6 og InnovationsFonden 3/6 til det samlede projekt.


Målrettede tilbud til små og mellemstore virksomheder

InnoBooster – vækst med viden

Virksomheder kan lave InnovationsPlan og søge investeringstilskud til at gennemføre den. InnoBooster er et tilbud til virksomheder med 2-250 fuldtidsansatte om tilskud til viden:

 • Ansættelse af en højtuddannet medarbejder eller forsker
 • Samarbejde med en videninstitution
 • Andet – den manglende brik

Videnkupon

Virksomheder kan få op til 100.000 kr. med videnkuponer til at købe viden af - eller samarbejde med - en offentlig forskningsinstitution.

 

Videnpilot

Videnpiloten er et tilbud til virksomheder med 2-100 fuldtidsansatte om tilskud til ansættelse af en højtuddannet medarbejder til et innovationsprojekt – en videnpilot.


Ph.d. studerende og erhvervspostdoc 

ErhvervsPhD

En ErhvervsPhD er et treårigt erhvervsrettet ph.d. projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. Løntilskuddet til virksomheder er 14.500 kr. pr. måned eller 522.000 kr. i tre år. Derudover kan der bevilges støtte til at dække dokumenterede udgifter i forbindelse med ophold i ind- og uland og ophold ved udenlandske værtsuniversiteter på maks. 259.000 kr.

 

Erhvervspostdoc

En erhvervspostdoc deler sin tid mellem virksomheden og forskningsinstitutionen til at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver.

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.