secundary_light-grey.png

Bæredygtig demonstration og udvikling

GUDP har et samlet budget på 255 mio. kr. til realisering af gode ideer, der kan styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet. 

 

Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af programmet få:

 • 2,0-15 mio. kr. til store udviklings- og demonstrationsprojekter 
 • 0,25-2,0 mio. kr. til små udviklings- og demonstrationsprojekter
 • 0,25-2,0 mio. kr. til tværgående netværksprojekter 

 

 


Krav til støtte

GUDP støtter udvikling af nye teknologier, redskaber, produktionssystemer, processer, produkter samt management- og logistikløsninger, der kan:

 • Reducere natur-, miljø- og klimabelastningen
 • Forbedre ressourceeffektiviteten
 • Udvikle nye egenskaber hos dyr og planter
 • Udnytte sidestrømme og restprodukter til/fra anden produktion
 • Styrke indtjeningen på hjemme- og eksportmarkedet
 • Forbedre fødevaresikkerheden og sundheden
 • Bevare høj produktkvalitet gennem værdikæden
 • Imødekomme nye forbrugertrends
 • Øge anvendelsen af biobaserede produkter til nonfood formål

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.