tertiary_blue.png

Udvikling og demonstration af energiteknologier

EUDP er et energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram, som støtter private eller offentlige virksomheder eller videninstitutioner med hjemsted i Danmark med et samlet budget på 375 mio. kr. i 2014. 

Formålet er at udvikle det danske energiområder med fokus på:

 

 • Bioenergi
 • Brint og brændselscelleteknologier
 • Vindenergi
 • Solenergi
 • Bølgeenergi
 • Geotermi
 • Energieffektivitet
 • Effektive indvindingsmetoder for olie og gas
 • CO2-lagring

 

Muligheder med EUDP

Virksomheder kan få medfinansiering fra EUDP, så længe deres projektide er rettet mod løsning af en energiteknologisk problemstilling. Medfinansieringen kan være mellem 2,5-50 mio. kr., og den gives til teknologiudvikling og demonstration. Støtte tilbydes til:

 • Projekter, der omfatter udvikling og/eller demonstration af nye effektive energiteknologier
 • Forskningsprojekter, som direkte forbereder eller understøtter demonstration
 • Udvikling af offentlig-private partnerskaber om nye energiteknologier
 • Internationalt samarbejde
 • Formidling af energiteknologiske projektresultater

Krav til støtte

Ansøger skal selv stille med en væsentlig privat egenfinansiering. Niveauet kan variere afhængig af deltagerkredsen og af, hvor tæt projektet er på det kommercielle marked. For udviklings- og demonstrationsprojekter skal egenfinansieringen typisk være på minimum 50 %.

 

 

 

 

 

 

EUDP understreger vigtigheden af virksomhedens samarbejde med flere aktører, gerne:

 • Flere forskellige virksomheder med direkte interesse i at udnytte resultaterne fra projektet
 • Offentlig–privat samarbejde (virksomheder og videninstitutioner)
 • Internationalt samarbejde

Tilskud fordelt på energiteknologier i 2013 (mio/kr.)

 

 

  

undefined

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.