primary_light.png

Forskning og udvikling i effektiv energianvendelse

ELFORSK støtter med 25 mio. kr. årligt forsknings- og udviklingsprojekter inden for effektiv energianvendelse. Tilskuddene uddeles en gang årligt med ansøgningsfrist i september.

 

Programmet sætter fokus på, at resultaterne udmøntes i nye arbejdspladser, eksport, effektive produktionsfaciliteter, energibesparelser samt en større bevidsthed i samfundet om effektiv energianvendelse.

 

En forudsætning for at få støtte er, at projektets resultater bliver alment tilgængelige, og kun i særlige tilfælde kan denne offentliggørelse begrænses.

 

Under PSO 2015 lægger ELFORSK vægt på to hovedspor:

 

  • Energieffektivisering af den eksisterende bygningsmasse (bygninger)
  • Industriens processer

Under disse hovedspor ligger der 7 indsatsområder: Bygninger, køling, effekt- og styringselektronik, industrielle processer, ventilation, belysning, barrierer samt adfærd og virkemidler.

 

 

 

Gennemsnitligt tildelt beløb pr. projekt for hver indsatsområde i perioden 2002-2011:

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.