tertiary_coral.png

Fremme af innovation og viden

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) har til formål at styrke den sociale og økonomiske samhørighed i EU samt udjævne regionale skævheder. Der ydes støtte til bl.a.; direkte investeringer til virksomheder (især SMV’er) for at skabe varige arbejdspladser; infrastrukturer for forskning og innovation, telekommunikation, miljø, energi og transport; finansieringsinstrumenter (kapitalfonde, loka-le udviklingsfonde mv.), der fremmer den regionale og lokale udvikling samt øger samarbejdet mellem byer og regioner.

 

Fonden tager endvidere særlig hensyn til territoriale forhold og lægger vægt på at afhjælpe de økonomiske, miljømæssige og sociale problemer i byerne. Derudover støttes der særligt områder med geografiske eller naturbetingede handicap såsom øer, bjergområder og tyndt befolkede egne, samt yderregioner.

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.