tertiary_blue.png

Forskning og udvikling indenfor energi

Dansk Fjernvarmes F&U-Konto har til formål at supplere offentlige forsknings- og udviklingsprogrammer så som Energistyrelsens EUDP-program og Energinet.dk’s PSO-programmer samt yde støtte til projekter, der falder uden for rammerne af disse ordninger.

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.