tertiary_blue.png

Understøtter markedsvækst i EU

Intelligent Energy Europe (IEE) har til formål at understøtte målsætningerne i EU’s energipolitik samt Klima og Energipakke.

Fokuspunkterne er bl.a. at:

  • mindske udslip af drivhusgasser
  • forbedre energieffektiviteten
  • øge andelen af vedvarende energikilder
  • gøre Europa mindre energiafhængig
  • styrke energisektoren

Der gives støtte til arbejdstimer, rejseomkostninger mv. og der støttes med op til 75 %. Der gives ikke støtte til indkøb af hardware og teknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter. Offentlige, private og internationale organisationer fra EU’s 27 medlemslande samt fra Norge, Island, Liechtenstein og Kroatien kan modtage støtte. Støtteværdige projekter skal gennemføres i partnerskab med mindst 3 partnere fra 3 forskellige lande. Tidligere projekter har gennemsnitlig haft 8 partnere

Brug for hjælp med ansøgningen?

Kontakt vores konsulenter og få hjælp til at vurdere din gode ide eller skrive og kvalificere ansøgningen. Vi kan tilbyde en fornuftig pris, som matcher omfanget af din specifikke opgave.