Ux og design_hero.jpg

Vi hjælper dig med at udvikle og designe digitale løsninger, der gør det nemt for dine brugere at holde af dit produkt.

Hos Insero er vi eksperter i user experience og det er vores prioritet at hjælpe dig med at udvikle teknologier og digitale produkter, som skaber den helt rigtige brugeroplevelse. Vi hjælper dig med alt lige fra implementering af UX strategi i organisationen til research og design og sikrer, at dit produkt bedst muligt opfylder brugernes behov.

 

STRATEGI

Vi hjælper dig med at etablere en strategi og giver dig en klar handlingsplan for, hvordan du arbejder med UX i din virksomhed. Vi stiller de rigtige spørgsmål og sammen finder vi svarene på dem. Spørgsmålene kunne være: Hvilke processer skal etableres omkring arbejdet med UX? Hvordan gør vi det? Hvordan skal UX prioriteres? Hvem skal have ansvaret for UX i virksomheden? Osv.

 

Med en klar og eksekverbar UX-strategi minimerer du risikoen for fejlslagne tiltag, når virksomheden udvikler nye produkter og skaber nye kunderelationer. Strategien sikrer blandt andet at brugernes behov prioriteres, når nye produkter skal udvikles - det giver ægte værdi for brugerne og kan mærkes på bundlinjen.

 

RESEARCH

Skal du udvikle et nyt produkt eller design? Involver dine brugere tidligt i udviklingsprocessen og vær sikker på, at produktet matcher dine kunders behov og adfærd. Vi specialiserer os i at lære dine brugere at kende gennem brugerinddragelse.

 

Du får værdifulde indsigter om markedet, hvordan brugerne tager imod produktet, hvordan de anvender det og om de kan finde ud af at anvende det. Med vores ekspertise kan du få hjælp til at omsætte disse indsigter til konkrete løsninger, der skaber bedre produkter, gladere brugere og et bedre resultat på bundlinjen.

 

Vi skaber værdifulde brugerindsigter gennem:
• Workshops
• Interviews
• Behovsanalyser
• Spørgeskemaundersøgelser
• Observationsstudier/feltstudier
• Brugertests

 

DESIGN

Det er dyrt at designe digitale løsninger, som ikke virker efter hensigten. Ved at inddrage specialister i user experience, når du skal lancere eller re-designe en digital løsning, øger du sandsynligheden for succes. Vi afklarer, hvilke funktionaliteter, der skal præsenteres hvornår, designer brugerfladen og sikrer, at dit produkt lever op til brugernes forventninger og samtidig matcher dine krav til produktet.

 

Er målet en specifik handling fra brugerne? Vi designer kunderejsen, så der er størst sandsynlighed for, at brugerne har den ønskede adfærd.

 

Vi er specialister i:
- Design af brugerflader / User Interface
- Informationsarkitektur
- Interaktionsdesign
- Kommunikation og budskaber, der understøtter den ønskede adfærd