secundary_green.png

Workshop om Smart Energi

Delresultater fra spændende udviklingsprojekter

Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger, COORDICY, Industrial Energy-Partnerskab (fleksibelt elforbrug i virksomheder) og Flexible Retail Stores.

 

Ovenstående er titler på en række udviklingsprojekter, der er i gang med forskellige projektledere: Insero, Syddansk Universitet og CLEAN. Alle projekter peger frem mod løsningen af de udfordringer, der kommer, når der skal meget mere vedvarende energi i nettet.

 

Erfaringsudveksling på tværs af projekter

Workshoppen, som afholdes i forbindelse med Dansk Energis møde i DEHA søjlen, finder sted i Green Tech Center i Vejle d. 7. april. Ønsket er at sikre erfaringsudveksling på tværs af igangværende udviklingsprojekter og med eksterne aktører. Projekterne har Green Tech Center som demonstrationsplatform, eller har deltagelse af virksomheder fra Green Tech Centers Energilaug. På workshoppen vil man desuden perspektivere anvendelsen af resultaterne til kommunernes strategiske energiplaner samt præsentere nogle energiteknologier, der kan være ”aktører” i fremtidens fleksible energisystem.

 

Det koster 375 kr. at deltage i workshoppen, og tilmelding skal ske via Green Tech Centers hjemmeside

 

Læs mere om workshoppen her, hvor du også kan se programmet.