primary_light.png

Unges interesse for job og uddannelse øges i Horsens Kommune

Danmark har i en årrække oplevet en mangel på arbejdskraft inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag. Særligt i Horsens er der en udfordring med at få de unge til at gå videre på en ungdomsuddannelse. Den udfordring har Horsens Kommune sat sig for at løse i samarbejde med Insero.

 

I Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv skal elever på samtlige klassetrin i folkeskolerne i Horsens Kommune på virksomhedsbesøg ved lokale virksomheder, for at blive klogere på arbejdsmarkedet og de evner og kompetencer som efterspørges.

 

Tirsdag d. 06. april var 6. årgang fra Egebjergskolen på besøg ved virksomheden Blunico. Med på besøget var TV2 Østjylland – se indslaget her.

Katrine Læssøe Mikkelsen

Team Lead, Education

Insero

 

kami@insero.com

+45 41 77 24 64

Download Vcard