primary_light.png

Trekantområdets skoler får idélaboratorium i skolegården

Henover foråret vil Trekantområdets lærere og elever gå på opdagelse i et laboratorium. Denne anderledes undervisningsform skal være med til at styrke elevernes foretagsomhed og innovation.

 

Eleverne i Trekantområdet har i en årrække været duksene i klassen, når det gælder undervisning i entreprenørskab. Mere end halvdelen af grundskolerne har entreprenørskabs-undervisning på skoleskemaet, og undersøgelser viser, at undervisningen har en positiv effekt på elevernes skolegang.

 

“I Trekantområdet har vi valgt at prioritere undervisning i entreprenørskab. Det har vi blandt andet, fordi vi ved, at det giver mere motiverede børn, der er bedre rustet til fremtiden,” siger Lotte Bjerre Nielsen, udviklingschef i Trekantområdet Danmark.

 

Denne prioritering er netop grunden til, at 12 folkeskoler i Trekantområdet de kommende måneder får besøg af et mobilt laboratorium fra Insero. Laboratoriet er indrettet med inspiration, arbejdsstationer, prototypematerialer og værktøjer, så lærere og elever arbejde med innovation – herunder blandt andet ideudvikling, kvalitetssikring, brugerinddragelse og pitch – på en helt ny måde.

 

Anne Birgitte Hald, der blandt andet er dansklærer i en 1. klasse på BillundSkolen, var blandt de første lærere til at teste laboratoriet ud. Hun har en del erfaring med at undervise i entreprenørskab gennem skolens LEGO Education lokale.

 

”Laboratoriet fungerede rigtig godt, og eleverne var meget begejstrede. De nyder at få nye udfordringer. Jeg oplever helt generelt, at når vi er ude af klasselokalet og laver gruppearbejde, så anstrenger børnene sig ekstra meget for at være med. Så det var en rigtig god oplevelse,” siger Anne Birgitte Hald.

 

Det mobile laboratorium ”Mobil Lab 3” giver mulighed for at flytte undervisningen ud i nye og spændende rammer og øge elevernes engagement, motivation og kreativitet. Katrine Læssøe Mikkelsen, som er ansvarlig for uddannelsesaktiviteter i Insero koncernen, fortæller:

 

”Mobil Lab 3 skaber rigtig gode rammer for undervisning i innovation og entreprenørskab og vi oplever, at eleverne synes det er spændende og motiverende at være i et andet rum, når man arbejder med innovation frem for at sidde i de vante rammer”.

 

Rundturen til Trekantområdets skoler er en del af projektet ”Kreative og innovative læringsmiljøer fra indskoling til udskoling”, der skal klæde 750 af områdets folkeskolelærere og pædagoger bedre på til at skabe entreprenante undervisningsforløb. Projektet fik i 2015 1,4 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal.

 

Projektet er et led i et samarbejde mellem Trekantområdet Danmark og de syv kommuners børn og unge forvaltninger om netop at fremme entreprenørskabsundervisningen i grundskolen. Samarbejdet har kørt de sidste to år og har tidligere resulteret i initiativer som læringsdage, et idekatalog og et intensivt kursus for 25 lærere.