primary_light.png

"Undervisning i innovation og entreprenørskab handler om at træne eleverne i at skabe og omsætte nye ideer" - Katrine Læssøe Mikkelsen

Styrk din undervisning i innovation og entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab er for alvor kommet på dagsordenen i det danske uddannelsessystem. Det stiller nye krav til undervisning generelt. Derfor har Insero Science Academy og NOVAskolen udarbejdet et nyt hjælpeværktøj i pixiudgave.

 

Modellen er udviklet med inspiration fra forskere i entreprenørskab på Aarhus Universitet og tilpasset en skolekontekst i samarbejde med blandt andre NOVAskolen i Vejle.

 

”Denne procesguide i pixiudgave er udarbejdet som hjælp til undervisning i innovation og entreprenørskab, og guiden tager udgangspunkt i en 5-trins model”, forklarer Katrine Læssøe Mikkelsen fra Insero Science Academy. 

 

5-trins model med konkrete arbejdsark 

Undervisningsmodellen er bygget op af 5 moduler, som tilpasses alt efter niveau, kontekst og faglighed. Man kan arbejde med alle 5 moduler i en hel innovations- og entreprenørskabsproces, eller dele processen op og arbejde med delelementerne.

 

"Eleverne skal træne mange af elementerne mange gange for på sigt at kunne arbejde med hele processen. Derfor giver det god mening at træne elementerne adskilt og engang imellem lade eleverne gennemgå et helt forløb", forklarer Katrine Læssøe Mikkelsen.

 

Læs mere om vores indsats inden for innovation og entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, social eller kulturel art.

Fonden for entreprenørskab

Katrine Læssøe Mikkelsen

Team Lead, Education

Insero

 

kami@insero.com

+45 41 77 24 64

Download Vcard