tertiary_blue.png

Et samarbejde mellem Samsø Kommune og varmeserviceselskabet Best Green skal styrke kommunens grønne profil.

Samsø Kommune vælger grønt alternativ fra Best Green

 Som led i den grønne omstilling, ønsker Samsø Kommune at skifte flere af deres gamle oliefyr ud med varmepumper. Harpesdal Affaldscenter kan se frem til en ny varmepumpe, når det gamle oliefyr i administrationsbygningen inden længe skiftes ud.

 

”Når vi vælger produkter og løsninger er det en høj prioritet, at de lever op til kravene i vores indkøbsstrategi. Samsø Kommunes indkøbsstrategi er baseret på ideen om cirkulær økonomi, der gør op med forbrugsmønstret køb og smid væk. Vi har ikke brug for selve varmepumpen, men kun den service at vi kan få varmen. Så vi lejer jo egentlig bare en varmekilde af Best Green og samtidig kan vi stille øget krav til det produkt de stiller til rådighed”, forklarer Uffe Kristensen, energi- og klimakoordinator i Samsø Kommune.

 

Skiftet fra oliefyr til varmepumpe er et led i kommunens ønske om at bruge ”cirkulær økonomi”. Med cirkulær økonomi vil kommunen begrænse mængden af affald, forurening og CO2 udledning ved kun at bruge materialer og teknologier, som er produceret grønt og som kan genbruges i nye sammenhænge.

Vi stiller krav til at de anvendte produkter skal være grønne og genanvendelige, og det lever Best Green op til. Helt op til 99 % af varmepumpen kan genbruges, så det er et stort skridt i den rigtige retning i forhold til den grønne omstilling.

Uffe Kristensen, Samsø Kommune

Grøn og genbrugelig energi
Som leverandør har Samsø Kommune valgt det Horsens-baserede selskab Best Green, som over en årrække har specialiseret sig i effektivisering af varmepumper gennem adskillige forskningsprojekter i samarbejde med blandt andre Energistyrelsen.

 

”Det er fordelagtigt at skifte et oliefyr ud med en varmepumpe, blandt andet fordi man kan reducere CO2 udledningen. Varmepumper, som den vi installerer på Samsø, er drevet af 100% vedvarende energi, og det gør en stor forskel for miljøet”, siger Esben Okkels Larsen, konsulent i Best Green.

 

Tidligere har også Skanderborg Kommune valgt en grøn nærvarmeløsning fra Best Green til opvarmningen af skolen i landsbyen Hylke. Her kan skolen se frem til at spare 40.000 om året på varmeregningen og reducere deres CO2 udslip med 100%.

 

Løsning også tilgængelig for private
Den nye varmepumpeløsning, som selskabet Best Green har døbt nærvarme, er også tilgængelig for private borgere i Samsø Kommune og resten af Danmark.

 

”Nærvarme er et nemt, billigt og bæredygtigt alternativ til private familier med et gammelt oliefyr. Da vi ejer varmepumpen, betaler man kun for den brugte varme samt et lavt årligt abonnement. Det betyder at man slipper for uforudsete udgifter til service og vedligehold”, forklarer Esben Okkels Larsen, som samtidig understreger de positive effekter som nærvarme har på miljøet, gennem en reduktion i CO2 udslippet.

 

Interesserede familier kan kontakte Best Green via www.bestgreen.dk, hvorfra man hurtigt kan beregne, hvor stor en besparelse der er i vente ved at skifte til en varmepumpe.

Esben Okkels Larsen

Teknisk Projektleder

Insero Energy

 

eola@insero.com

+45 41 77 24 63

Download Vcard