secundary_green.png

Power-to-gas teknologi skaber nye markedsmuligheder for elektrolyse producenter

Den banebrydende teknologi, power-to-gas, skaber nye muligheder for elektrolyse producenter, som kan se frem til en markant stigning i produktionskapacitet. Elektrolyse anvendes i BioCat projektet til at konvertere overskydende elektrisk energi fra grønne energikilder til brint – en proces, der baner vejen for nye markedsmuligheder.

 

undefined

 

Formålet med BioCat-projektet er at designe, konstruere og teste et power-to-gas anlæg ved Spildevandscenter Avedøre i Danmark og demonstrere dets evne til at levere energilagrings-services til det danske energisystem. Projektets tilgang til power-to-gas er i høj grad innovativ, da man anvender et avanceret biokatalytisk system til at omdanne brint og kuldioxid til metan, som er hovedkomponenten i naturgas. Teknologien gør det derved muligt at lagre vind- og solenergi på ubestemt tid i det eksisterende naturgasnet. Ved at lagre den grønne energi kan kraftvarmeværker anvende gas fra grønne kilder til at sikre en stabil forsyning af el og varme, selv når det ikke blæser eller solen ikke skinner. 

 

Elektrolyse er den eneste teknologi, der kan konvertere overskydende elektrisk energi til brint, som derefter omdannes til grøn naturgas gennem en metaniseringsproces. Efterfølgende kan den grønne naturgas opbevares eller transporteres i den eksisterende infrastruktur. Alt efter hvor og hvornår behovet for energien er størst, kan den lagrede naturgas så frigøres, hvilket resulterer i en højere effektivitet i det overordnede system. Denne banebrydende energilagringsløsning resulterer i et spirende power-to-gas marked, som ligeledes øger efterspørgslen på elektrolyse systemer, der matcher power-to-gas løsningen. 

 

Den eksklusive BioCat partner fra elektrolyse industrien, Hydrogenics, ser et kæmpe potentiale i projektet og dets teknologi - både i forhold til at udvikle et nyt elektrolyse system, som passer til power-to-gas markedet, men også i forhold til at være en del af at udvikle et nyt kommercielt marked for anvendelsen af elektrolyse. 

BioCat projektet er en unik mulighed for Hydrogenics til at deltage i opførelsen af det første MW power-to-gas anlæg i Danmark. Her har vi muligheden for at forstå, hvor elektrolyse teknologien kan videreudvikles, og hvilken regulatorisk support vi behøver for at kunne bevæge os i retningen af kommerciel levedygtighed, fortæller Filip Smeets, generaldirektør for On-site Generation hos Hydrogenics.

Filip Smeets, generaldirektør for On-site Generation hos Hydrogenics.

Ud over at forbedre eksisterende teknologi gør BioCat projektet det muligt for Hydrogenics at bidrage til udviklingen af et nyt kommercielt marked for elektrolyse, hvilket Filip Smeets uddyber i det følgende: 

 

Hydrogenics ser videreudviklingen af power-to-gas markedet som afgørende, hvilket er grunden til, at den omfattende demonstration af forskellige avancerede teknologier er særdeles vigtig. Her har vi muligheden for at demonstrere, at systemet og teknologien virker i stor skala, hvilket er et nødvendigt skridt for at bevæge os i retningen af at udvikle et kommercielt marked for en ny anvendelse af elektrolyse. 

 

Nye krav til elektrolyse anlæg

Indtil for nyligt har elektrolyse markedet båret præg af industrielle købere med interesse i små systemer (cirka 300 kW eller mindre). Power-to-gas markedet stiller derimod krav til lavere omkostninger og større systemer, hvilket både skaber udfordringer og muligheder for elektrolyse industrien. 

 

Store elektrolyse enheder har eksisteret i temmelig lang tid og udgør ikke uovervindelige teknologiske forhindringer. I det spirende power-to-gas marked skal teknologiens omkostninger dog være så lave som muligt. Udfordringen består derfor i at begrænse de samlede ejerskabsomkostninger ved at fokusere på komponent udvælgelse samt på inhouse konstruktion og test for således at kunne begrænse omkostningerne på stedet, fortæller Fillip Smeets. 

 

Elektrolyse anlæg, som anvendes til energilagring, køres anderledes end dem, der anvendes i industrien. Især vil elektrolyse anlæggene, som anvendes i power-to-gas applikationer, opleve langt hyppigere udsving og flere tænd/sluk cyklusser. Dette skaber udfordringer for driften af systemet og dets levetid. Derfor anvender Hydrogenics BioCat projektet til at tilpasse virksomhedens eksisterende teknologi, således at den passer bedre til vilkårene på power-to-gas markedet. Hydrogenics er i øjeblikket i gang med at udvikle den seneste version af en omfattende elektrolyse enhed, som skal bruges i BioCat projektet. Enheden adskiller sig fra tidligere generationer ved at være mindre rent fysisk og have et mere effektivt energi processerings- og kontrolsystem. Filip Smeets uddyber: 

 

Det nye system, som Hydrogenics bygger, er designet til at tilbyde en markant forbedret pris pr enhed produceret brint samtidig med, at det inkorporerer proprietær strømstyringsteknologi, som forbedrer reaktionsevne og robusthed. Derudover er energiprocesseringen lavet med en nyudviklet transformatortype, som minimerer presset på gasnettet. Den nye elektrolyse enhed vil vise sig at være state-of-the-art på alle disse områder, mens omkostningerne forbliver inden for budgettet.

 

Om BioCat projektet

 

Det overordnede formål med BioCat projektet er at designe, konstruere og teste et power-to-gas anlæg ved Spildevandscenter Avedøre i Danmark og demonstrere dets evne til at tilbyde energilagrings-services til det danske energisystem. Projektet samler nogle af Europas førende ledere inden for kulstoffattige energisystemer for at demonstrere det tekniske og økonomiske potentiale af den banebrydende energilagrings-teknologi.

Find flere informationer på www.biocat-project.com.

 

Om power-to-gas teknologien 

Power-to-gas er en innovative tilgang til energilagring. Ved at konvertere elektrisk energi til kemisk energi i form af metan, kan den omfattende naturgasinfrastruktur, som allerede eksisterer, anvendes til lagring og transport af vedvarende energi. 

 

Om elektrolyse teknologien

BioCat projektet anvender en avanceret version af Hydrogenics S1000 alkaline elektrolyse apparat. Elektrolyse apparatet er forbundet med den lokale naturgasinfrastruktur og trækker elektricitet på tidspunkter, hvor prisen på el er lav – en indikation på en ubalance i udbud og efterspørgsel. Elektriciteten splitter vandet op i dets molekylære komponenter - brint og oxygen - i fire forskellige cellestakke. Begge gasser bliver straks separeret og forlader elektrolyse enheden via separate rør. Brinten leveres derefter til en reaktor, som omdanner gassen til metan. I mellemtiden overføres oxygenet til det aktiverede slam bassin, som bruges til spildevandsbehandling.

På grund af sin hurtige responstid kan elektrolysen levere frekvensreguleringstjenester til det lokale elnet. Dette gør den ved at justere el indtaget (dvs. øge eller sænke elforbruget) som respons på et automatiseret signal. Signalet udløses når frekvensen i nettet nærmer sig den øvre eller nedre frekvens grænse. 

 

Artikle fra www.biocat-project.com