audi_hero.jpg

Power-to-gas projekt kan potentielt gøre transportsektoren fri for kulstof

En ny, innovativ teknologi kan potentielt udrydde kulstof fra transportsektoren – en ellers notorisk vanskelig opgave. Den nye teknologi, som hedder ’power-to-gas’, bliver udviklet og testet gennem projektet BioCat

 

I BioCat-projektet demonstrerer virksomheden Electrochaea – sammen med en række partnere – en innovativ tilgang til power-to-gas. Her anvendes et avanceret biokatalytisk system til at konvertere hydrogen og kuldioxid til metan, som er hovedkomponenten i naturgas. Teknologien gør det muligt at lagre vind- og solenergi på ubestemt tid i den eksisterende naturgas-infrastruktur, som derved kan anvendes til opbevaring og transport af vedvarende energi. Transportsektoren forventes at være blandt de første, der anvender vedvarende gas som et bæredygtig brændstof. Som eksklusiv BioCat-partner fra bilindustrien, anerkender Audi potentialet i den nye teknologi, der er mere avanceret end de eksisterende power-to-gas koncepter.

 

”Audis involvering i BioCat-projektet validerer fordelen ved det nye teknologiske koncept ’power-to-gas’ og potentialet i biologisk metanisering. Ligeledes sender det et stærkt signal til markedet, som bekræfter os i, at transportsektoren er et nøglemarked for vedvarende gas, som er genereret via power-to-gas,” udtaler BioCat projektleder, Dominic Hofstetter.

 

De nuværende energikilder til transport, herunder flydende kulbrinte såsom diesel og benzin, har meget høj energitæthed, som gør, at biler kan køre langt og tanke hurtigt op. Ulempen er, at disse brændstoffer afgiver kuldioxid – en af de største syndere i klimaændringerne. Som et modsvar på dette og andre energirelaterede udfordringer har BioCat-konsortiet udviklet et biokatalytisk power-to-gas koncept, som har mange tekniske og økonomiske fordele sammenlignet med konventionelle power-to-gas tilgange. BioCat-projektet forventer at have teknologien klar til markedsintroduktion i begyndelsen af 2016.

 

undefined

 

Denne teknologi, der gør det muligt at lagre grøn energi, har potentiale til at transformere energisystemerne ved at bygge en fysisk bro mellem el- og gasinfrastrukturen - og dermed skabe en forsyningskæde for bæredygtig brændstof. Som pioner inden for promoveringen af bæredygtige mobilitetsløsninger ser Audi store fordele i at deltage i BioCat-projektet. Dr. Hagen Seifert, chef for miljømæssige vurderinger, vedvarende energikilder og nye materialer hos Audi AG uddyber:

 

”Audis deltagelse i projektet afspejler virksomhedens langsigtede strategiske interesse i at opbygge en forsyningskæde for bæredygtigt brændstof. Virksomheden anser biologisk metanisering som en potentielt disruptiv teknologi med mulighed for at reducere produktionsomkostningerne for vedvarende gas betydeligt. Derfor ser vi Audis vision om CO2-neutral mobilitet og den bæredygtige produktion, som BioCat-projektet muliggør, som et ideelt strategisk match.”

 

Audi bestyrer verdens største 6 MW power-to-gas anlæg og bruger derfor allerede vedvarende gas som brændstof – det såkaldte Audi e-gas. Virksomhedens deltagelse i BioCat-projektet afspejler dog det næste kapitel i Audis vision om at være hovedkraften bag den næste energirevolution, da BioCat-teknologien er et fremskridt i forhold til eksisterende løsninger.

 

undefined 

Næste skridt mod grønnere transport

Indtil nu har elbiler, som er ladet med vedvarende energi, været centrum for indsatsen mod kulstof i transportsektoren. De to store ulemper ved elektriske køretøjer er dog, at de ikke kan køre ret langt på en enkelt opladning, og at det tager flere timer at genoplade. Biler, der anvender komprimeret naturgas som brændstof, matcher elbiler i forhold til den samlede udledning i køretøjets levetid, da man kun bruger vedvarende energi, CO2 og vand til at producere naturgas-brændstoffet. Power-to-gas teknologien, som bliver testet i BioCat-projektet, tilbyder dermed en alternativ vej mod kulstoffri mobilitet.

 

Køretøjer, der tankes med komprimeret naturgas, er allerede teknologisk modne og tilgængelige på store transportmarkeder til en pris, som er næsten konkurrencedygtig i forhold til benzin- og dieselbiler. På grund af den kemiske lighed mellem fossil naturgas og vedvarende gas fra P2G kan sidstnævnte anvende den leverings-, optanknings- og køretøjsinfrastruktur, som allerede eksisterer. Desuden er vedvarende gas meget velegnet til langtrækkende køretøjer, der ikke kan elektrificeres, og det kan derved være en af de få muligheder, lastbiler og marinefartøjer har for at skifte til et bæredygtigt brændstof.

 

Om BioCat projektet

Det overordnede formål med BioCat-projektet er at designe, konstruere og teste et power-to-gas anlæg ved spildevandscenteret Avedøre i Danmark og demonstrere dets evne til at tilbyde energilagrings-services til det danske energisystem. Projektet samler nogle af Europas førende virksomheder inden for kulstoffattige energisystemer for at demonstrere det tekniske og økonomiske potentiale i den banebrydende teknologi.

 

Om power-to-gas teknologien

Power-to-Gas (P2G) er en innovative tilgang til energilagring. Ved at konvertere elektrisk energi til kemisk energi i form af metan, kan den omfattende naturgasinfrastruktur, som allerede eksisterer, anvendes til lagring og transport af vedvarende energi.

Ronnie Ranch Hedegaard

Seniorrådgiver, Kommunikation

Insero

 

rohe@insero.com

+45 41 77 01 46

Download Vcard