secundary_green.png

Ny europæisk teknologi vil forbedre elbilers energieffektivitet

Et fælleseuropæisk samarbejde blev for nyligt skudt i gang i Valencia med det mål at udvikle et nyt energieffektivt klimakontrolsystem, som skal reducere energiforbruget i forbindelse med passagerkomfort i elbiler med mindst 50 %. Selv i moderne elbiler bliver en masse energi spildt på opvarmning eller afkøling, hvilket dræner batteriet og nedsætter den allerede relativt begrænsede rækkevidde yderligere.

 

JOSPEL projektet har et budget på 6,7 millioner Euro og har til formål at markant optimere energiforbruget og samtidig gøre elbilerne langt mere attraktive for de europæiske bilkøbere. Industri- og forskningspartnere fra de involverede virksomheder og organisationer i Spanien, Kroatien, Italien, England, Luxembourg, Frankrig, Portugal, Danmark og Tyskland mødtes i Valencia for at afstemme forventninger og målrette projektet:

 

“JOSPEL projektet er ambitiøst i både størrelse og spændvidde. Vi tror på, at vi vil være i stand til at reducere ikke bare energien anvendt til passagerkomfort med mindst 50 %, men også energien anvendt til komponentafkøling under ekstreme forhold med mindst 30 %. Begge dele vil være med til at gøre elbilerne meget mere energieffektive og salgbare”, siger projektkoordinator Cristina Abad fra spanske AIMPLAS.

 

Mange teknologiske forbedringer i én pakke

Projektet tager sit navn fra de termoelektriske Joule og Peltier effekter, og JOSPELs vigtigste forbedringer af energieffektiviteten består i at udvikle et nyt og innovativt opvarmningssystem baseret på Joule effekten og et afkølingssystem baseret på brugen af Peltier celler. Begge teknologier forventes at reducere energiforbruget med minimum 25-30 % hver, i sammenligning med eksisterende varmesystemer og varmepumpe inverters til afkøling.

 

Udover at forbedre opvarmnings- og afkølingsteknologierne gennem termoelektrisk teknologi og effekter, vil JOSPEL også forbedre energi- og batterieffektiviteten gennem diverse andre løsninger, som for eksempel ved at forbedre isoleringen via nye rudedesigns, ved at nedbringe det nødvendige energiforbrug i forbindelse med afrimning og så videre. Det er her, at projektet nyder godt af al den europæiske ekspertise i projektgruppen:

 

“Vi har sammensat et stærkt konsortium af europæiske eksperter, som til sammen vil være med til at kombinere adskillige løsninger til den mest energieffektive optimering af elbiler med henblik på ikke at spilde unødig energi på opvarmning og afkøling. Energi, som kunne være anvendt til mobilitet i form af flere kilometers rækkevidde på batterikapaciteten”, siger Cristina Abad.

 

JOSPEL projektet er finansielt støttet af EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under bevillingsaftale nr. 653851.