Fleet consultancy about electric vehicles_hero.jpg

”Elbilen er et oplagt værktøj til at lagre og udnytte energien langt bedre end vi gør i dag, da den kører på strøm og holder stille det meste af natten"
- Søren Bernt Lindegaard

Ny analyse viser: Der er penge at tjene på at eje elbil

I fremtiden kan det blive en god forretning at være elbilejer i Danmark. En ny analyse foretaget af Insero E-Mobility viser, at en privat elbilfamilie kan tjene op imod 900 kr. om måneden på at sælge strøm fra elbilen til det fælles danske elnet.

 

Med usikkerheden omkring afgiftsfritagelsen for elbiler, har de elektriske køretøjers fremtid i Danmark længe været et uafklaret spørgsmål. Elbilen kan dog vise sig at komme til at spille en endnu overset central rolle i den grønne omstilling. En dybdegående analyse foretaget af Insero E-Mobility viser et stort potentiale for at udnytte elbilers batteri til at balancere elnettet i fremtidens intelligente energisystem.

 

”I hele verden tales der om at bruge elbilernes batteri til at balancere elnettet, og ingen steder som i Danmark vil det være mere oplagt at afprøve. Vi har en stor andel af vedvarende energi, et stærkt elnet og ikke mindst en god, national lade infrastruktur. Vi mangler blot et nationalt incitament, og at nogen tør gå forrest”, forklarer Søren Bernt Lindegaard fra Insero E-Mobility, som står bag den opsigtsvækkende analyse.

 

Gamechanger for elbilens fremtid

Beregninger, som Insero E-Mobility har foretaget, viser at en gennemsnitlig privat elbilfamilie vil kunne tjene op til 900 kr. om måneden ved at sælge strøm fra deres elbil til elnettet. Indtjeningen afhænger dog af om ladehastigheden er 3.7, 6.6 eller 12 KW samt hvor ofte bilen er tilgængelig.

 

”Det her kan potentielt blive en gamechanger for udrulningen af elbiler. Fra de mindste segmenter til mellemklassen er elbiler generelt dyrere end benzin- og dieselbiler – også selvom de er afgiftsfritaget. Hvis elbilejere i fremtiden kan sælge strøm fra bilens batteri, vil det kunne betragtes som en reel besparelse på selve bilen. Det vil gøre de totale omkostninger ved at eje en elbil markant lavere”, forklarer Søren Bernt Lindegaard.

 

Analysen er udarbejdet i samarbejde med Nissan og bygger på tal og konklusioner fra branchepublikationen Insero Quarterly, som præsenterer den seneste udvikling inden for salg og implementering af elbiler på det nordiske marked.

 

Som at gemme vand på flaske

I nogle perioder produceres der op imod 140% af den energi som forbruges i Danmark, mens der i andre produceres for lidt – hvis vinden f.eks. ikke blæser eller solen ikke skinner. I stedet for at lagre den overskydende energi og udnytte den i stille perioder, sendes den i dag til enten Norge eller Tyskland.

 

”Elbilen er et oplagt værktøj til at lagre og udnytte energien langt bedre end vi gør i dag, da den kører på strøm og holder stille det meste af natten. Det betyder, at man kan lade en masse el på om natten og anvende det efter behov i løbet af dagen – det svarer reelt til at gemme vand på flaske”, forklarer Søren Bernt Lindegaard.

 

Med en samlet batterikapacitet på 169 MWh, har elbilerne i Danmark ifølge Søren Lindegaard allerede rigelig kapacitet at byde ind med – en kapacitet som vil stige i takt med antallet af elbiler stiger.

 

”I Norge udgør deres godt 60.000 elbiler en samlet batterikapacitet på 1.396 MWh. Hvis vi i Danmark havde en tilsvarende kapacitet, ville elbilerne kunne dække langt størstedelen af reservemarkedet på elnettet”, uddyber Søren Bernt Lindegaard.

 

Det nuværende antal af elbiler i Danmark vil kunne dække otte procent af den samlede frekvensbalancering på reservemarkedet. Med 45.000 elbiler på de danske veje ville den totale frekvensbalancering kunne dækkes af elbiler.

 

Indgangsbarrierer blokerer muligheden

Private elbilejere kan dog komme til at vente et stykke tid på den lukrative mulighed. Modellen er nemlig betinget af engrosmodellen der står til at blive indført d. 01. april 2016.

 

”Det er essentielt at engrosmodellen ikke bliver udskudt, som det tidligere har været tilfældet. Derudover betyder barrieren på 0,3 MW for at byde ind på reservemarkedet reelt, at elbilernes batterikapacitet skal aggregeres for at kunne udnytte muligheden”, forklarer Søren Bernt Lindegaard.

 

Ifølge Søren Lindegaard, er det derfor nødvendigt at nogen påtager sig ansvaret som aggregator førend private elbilers batterikapacitet kan udnyttes.

 

”Indgangsbarrieren i form af den nødvendige batterikapacitet er så høj, at en enkelt elbil ikke kan byde ind. Større flåder har derimod lettere ved det, da de alene kan nå den nødvendige batterikapacitet uden at skulle aggregere med andre”, forklarer Søren Bernt Lindegaard og nævner Odense Kommune og PostNord som eksempler på flåder, som er store nok til selv at byde ind på reservemarkedet, når engrosmodellen træder i kraft.

 

I Danmark er energinet.dk ansvarlig for at drive de overordnede transmissionssystemer inden for el og gas, som en såkaldt Transmission System Operator (TSO).