tertiary_blue.png

Netværket Energy Academy på besøg hos Daka Ecomotion

Alle pladser i Insero Science Academys energinetværk for undervisere er fyldt op, og de første to temamøder er afholdt. Det har bl.a. budt på foredrag om teknologier til udnyttelse af jordens energi og virksomhedsbesøg på Dakas biodieselanlæg.

I forbindelse med etableringen af Green Tech Center (GTC) i Vejle, har underviserne i lokalområdet efterspurgt muligheden for at lære mere om nye energiteknologier, og i samarbejde diskutere, hvordan de kan bruges i undervisningen. Derfor har Insero og GTC etableret et fagligt netværk for undervisere på forskellige undervisningsniveauer i Horsens, Hedensted og Vejle. 

Netværket omhandler energi og energiteknologi, og har til formål at skabe et tværfagligt netværk mellem undervisere, virksomheder og myndigheder igennem kursusaktiviteter. Netværket har et omfang på ca. 40 medlemmer, og der afholdes 4-5 fyraftensseminarer per år om forskellige energitemaer, som forklares af både forskere og eksperter fra erhvervslivet. 

Det første seminar blev afholdt d. 27. feb. og her kunne alle 40 deltager lade sig inspirere af temaet Jorden som energikilde. Her forklarede Ph.d.-studerende Tillie Madsen jordens termiske egenskaber, mens Carsten Due fra Sunwell og Lars Christensen fra Centrum Pæle præsenterede varmelagringsteknologierne bag solbrønde og energipæle - to lokale virksomheder, som har installeret de første af sin art i Danmark. Seminaret blev afsluttet med netværksaktiviteter, hvor deltagere kunne diskutere brugen af temaet i undervisningen.

Tema nummer to fandt sted d. 24. april, hvor temaet var Bio-energi. Seminaret udformede sig som et virksomhedsbesøg hos Daka Ecomotions bio-dieselanlæg. Her holdt Knud Tybirk fra Agro Business Park oplæg om, bio-energiens bæredygtighed og energieffektivitet. Derefter fortalte Dakas Daniel Maigaard om, hvordan bio-diesel fremstilles og gøres til en forretning. Derefter gav han en rundvisning på bio-dieselanlægget med kig til både laboratorie og fremstillingsfaciliteter.