vbip_jubilæum_hero.jpg (1)

Netværk skaber konkurrencefordele – se hvilke

Det giver tydelige og værdifulde resultater, når virksomheder deltager i netværk og klynger, og især de mindre virksomheder opnår store fordele af at samarbejde i netværk, viser en undersøgelse fra Styrelsen for Forskning og Innovation. Fordelene tæller bl.a. indsigt i de seneste trends, øget synlighed, flere henvendelser fra kunder, udvikling af nye produkter og match med værdifulde partnere.

 

Innovativt løft

"Knap 52 % har eller forventer at skabe innovation i form af nye produkter, services eller processer"

 

Undersøgelsen, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fortaget blandt 4.000 danske virksomheder fra 42 forskellige innovationsnetværk og klynger, viser at virksomheder, der samarbejder i netværk, oplever et innovativt løft. Over halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har – eller forventer – at skabe innovation, og 60 % at udvikle nye ideer eller koncepter, der kan føre til innovation som følge af klyngearbejdet. Især i de små virksomheder bliver deres innovation- og kompetenceudvikling styrket som følge af klyngedeltagelsen - klyngerne skaber nemlig effekter i næsten seks gange så mange små virksomheder som store. Se hvordan brugerne tilfører værdi med brugerdreven innovation. 

 

Nye produkter
”42 % af de adspurgte virksomheder har eller forventer at udvikle nye produkter eller services”

 

Undersøgelsen viser også, at klyngerne er i stand til at understøtte udviklingen af både nye produkter og nye processer. Hele 42 % af de adspurgte virksomheder har eller forventer at udvikle nye produkter eller services som følge af klyngeaktiviteterne. Over halvdelen af disse nye produkter og services er ifølge undersøgelsen nyskabende for markedet.

 

Nye kompetencer i hele virksomheden
”60 % af virksomhederne har i høj eller nogen grad fået ny, relevant viden, som udvikler og styrker deres innovationskompetencer”

 

Som det fremgår af undersøgelsen får virksomhederne også styrket deres kompetencer ved at deltage i klyngesamarbejde. Det kan fx være i form af ny viden om markeds- eller teknologiske trends, forbedrede kompetencer inden for markeds- og produktudvikling eller forbedret medarbejderkompetencer. 

 

Projekter skaber de bedste resultater
”Tre gange så mange har fået udviklet nye produkter eller services”

 

Ifølge undersøgelsen opnår virksomhederne de bedste resultater, hvis klyngesamarbejdet resulterer i et konkret innovationsprojekt i samarbejde med videninstitutioner. Især for de små virksomheder er projekterne vigtige for at skabe resultater, da de generelt er mere afhængige af at modtage ekstern videninput, fx fra en videninstitution. Sammenlignet med virksomheder, der ikke gennemfører projekter, har tre gange så mange fået udviklet nye produkter eller services. Et forsknings-, udviklings- eller demonstrationsprojekt kan altså være den katalysator, der tager dit produkt eller din teknologi skridtet videre og skaber vækst. Vi kan være med til at udvikle og drive projekter, og med erfaring fra en lang række projekter – nationale og internationale – står vi ligeledes klar til at rådgive og assistere dig gennem hele processen. Læs mere om projektudvikling.

 

Effektive mødesteder
Nye – og nyskabende – konstellationer, der kan resultere i kommerciel værdiskabelse og innovative løsninger, som parterne ikke kan opnå hver for sig”

 

Ifølge undersøgelsen er et af de væsentligste formål med klyngerne, at de knytter virksomheder, videninstitutioner og andre organisationer sammen for skabe innovation og udvikling, som de ikke kan opnå hver for sig. Klyngerne fungerer dermed som effektive mødesteder for at finde nye partnere til at skabe konkurrencemæssige fordele og nye – ofte ikke erkendte - vækstmuligheder. Læs også vores 8 råd til at opbygge et stærkt netværk 

 

Øget synlighed
”Omkring halvdelen oplever eller forventer øget synlighed og flere henvendelser fra kunder”

 

Igennem fælles branding af klyngerne oplever virksomhederne ligeledes, at de opnår større synlighed og får flere henvendelser fra potentielle kunder, leverandører og samarbejdspartnere såvel i Danmark som internationalt. Især branding af klyngerne som danske har en positiv effekt for virksomhederne, da Danmark har et internationalt image for at have førende kompetencer og løsninger. Få hjælp til at markedsføre din virksomhed eller projekt. 

 

Læs hele rapporten her

Ronnie Ranch Hedegaard

Seniorrådgiver, Kommunikation

Insero

 

rohe@insero.com

+45 41 77 01 46

Download Vcard