BG_hero.jpg

Landsby udfaser fossile brændstoffer med en bæredygtig varmeløsning

En udfasning på over 20% af olieforbruget i landsbyen Hylke ved Skanderborg. Det er resultatet efter udskiftning af en række oliefyr med et bæredygtigt alternativ fra det Inser-ejede Best Green.

 

I forbindelse med udbygningen på landsbyskolen i Hylke, valgte Skanderborg Kommune at skifte skolens oliefyr ud med en vedligeholdelsesfri og bæredygtig varmeløsning. Efterfølgende har en række husstande i landsbyen koblet sig på den nye varmeløsning – det har ført til en samlet udfasning af olieforbruget i Hylke på over 20%.

 

”Efter vi installerede en bæredygtig nærvarmeløsning på Hylke Skole, har adskillige husejere valgt at skifte oliefyret ud med nærvarme. Det betyder, at vi efter seks måneder kan konstatere en udfasning på over 20% af oliefyrene i landsbyen”, forklarer direktør i Best Green, Simon Bak Kristensen.

 

Indtil nu har landsbyskolen i Hylke opnået en besparelse på over 40.000 kr. på varmeregningen svarende til det gennemsnitlige varmeforbrug i fem helårshuse samt en reduktion på over 40 tons CO2 sammenlignet med tidligere års forbrug. De nyeste informationer om skolens varmeforbrug, indeklima og miljøpåvirkning bliver vist på en infoskærm i skolens fællesrum.

 

Varmeløsningen i Hylke er en del af kommunens aftale med det Insero-ejede varmeserviceselskab, Best Green A/S, om ny og energivenlig opvarmning af flere kommunale bygninger. Helt konkret har man udskiftet oliefyr med en energivenlig varmepumpe. Det giver husejere og virksomheder uden adgang til fjernvarme mulighed for at koble sig på energivenlig opvarmning.

 

”Skanderborg Kommune er et godt eksempel på, hvordan kommuner, med den rette borgerinvolvering, kan sætte gang i omstillingen af fossile varmeanlæg i lokalområder blot ved at gå forrest. Kommuners grønne omstilling er et vigtigt skridt i processen for at få borgernes øjne op for grønne energiløsninger”, slutter Simon Bak Kristensen.

 

Læs mere om muligheden for energivenlig opvarmning på www.bestgreen.dk.