primary_light.png

Kan det betale sig for kommuner og virksomheder at skifte til elbiler?

Elbilerne er kommet for at blive. Kommunerne og de private virksomheder med mange biler i vognparken (de såkaldte flådeejere) bliver ofte nævnt som vigtige foregangseksempler, når det kommer til at udbrede teknologien og kendskabet. Men kan det overhovedet betale sig for dem rent økonomisk? Hvilke og hvor mange biler kan udskiftes med elbiler? Og hvad vil miljøgevinsten være? Et nyt og simpelt onlineværktøj hjælper med svaret.

ElbilBarometret er udviklet for Energistyrelsen for at gøre det nemmere for virksomheder og organisationer at få afdækket, om der vil være økonomi i at udskifte hele eller dele af vognparken med elbiler. Med få indtastninger om den eksisterende vognpark og brugen af bilerne giver ElbilBarometret umiddelbar tilbagemelding på de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved et skifte til elbiler. På den måde kan virksomheder og organisationer nemt og gratis se, hvordan deres elbilpotentiale er.

En af dem, der kan se værdien af ElbilBarometret, er Steffen Damskier, som er projektkoordinator i Horsens Kommune, der har været med inde omkring pilotprojektet på værktøjet:

”I Horsens Kommune vil vi gerne have en grønnere vognpark, der hvor det er muligt, og her er elbiler centrale i vores tankegang. Men samtidig har vi også behov for at vide, hvad gevinsten helt konkret vil være – både omkring økonomi og miljø. Derfor forventer jeg, at vi fremadrettet vil have stor gavn af ElbilBarometret, når vi står med de her overvejelser om at skulle udskifte nogle biler.”

ElbilBarometret – let at bruge
En af hovedårsagerne til, at ElbilBarometret er let at bruge, er, at onlineværktøjet selv – via bilernes registreringsnumre – indhenter data om den eksisterende vognpark direkte fra Motorregistret. På den måde kan ElbilBarometret vurdere både økonomi og miljøpåvirkning i den eksisterende vognpark baseret på eksempelvis benzinforbrug pr. kilometer og vedligehold ud fra alder. Victor Hug, der er fuldmægtig i Energistyrelsen, udtaler:

”En analyse af bilflåden er normalt både tidskrævende og omkostningstung. Ved hjælp af ElbilBarometret kan kommunen eller virksomheden selv udarbejde en gennemgående analyse af flåden ud fra anvendelse, kørselsmønstre og økonomiske nøgletal. Værktøjet identificerer, hvilke biler der kan udskiftes med elbiler og giver dernæst et overblik over de økonomiske og miljømæssige konsekvenser.”

ElbilBarometret kan frit benyttes af alle flådeejere og andre interesserede via: www.elbilbarometret.dk.

Kort om partnerne
Elbilbarometret er udviklet for Energistyrelsen i et samarbejde mellem Bytelab, Incentive og Insero E-Mobility.

Bytelab udvikler softwareløsninger, der hjælper kunder i automobilbranchen med at effektivisere deres forretning. Bytelab står bag den tekniske udvikling af ElbilBarometret.dk
Incentive er et konsulenthus med økonomiske analyser som omdrejningspunkt. Incentive har lavet de økonomiske og miljømæssige beregninger til værktøjet.
Insero E-Mobility leverer dedikeret rådgivning inden for e-mobilitet, herunder særligt elbiler. Fokus er todelt på strategisk rådgivning og flåderådgivning. I forbindelse med ElbilBarometret har virksomheden stået for det elbilfaglige input og vil fremadrettet tilbyde flådeanalyser med udgangspunkt i værktøjet.