primary_light.png

Insero som projektleder for Energistyrelsens demonstrationsprojekt: Dokumenterer boligejeres positive indstilling til salg af varme fra individuelle varmepumper.

Insero har siden 2013, været projektleder på et demonstrationsprojekt initieret af Energistyrelsen og med deltagelse af OK Energi og EXERGI Partners. Gennem projektet har man demonstreret en ny forretningsmodel, hvor et energiselskab sælger varme til kunder i områder uden fjernvarmeforsyning leveret fra varmepumper ejet og drevet af energiselskabet. Nu foreligger de færdige rapporter om disse demonstrationsprojekter og resultatet er yderst positivt:

 

De udførte brugerundersøgelser viser, at boligejere opfatter salg af varme fra individuelle varmepumper som en billig og grøn varmeløsning. Derudover tillægger boligejere det stor værdi, at kunne overlade ansvaret for varmeteknik og energimarkedsbeslutninger til kompetente fagpersoner, der evner at forstå den enkelte husstands varmebehov. Det skaber høj komfort på et område, der ikke nødvendigvis har boligejernes største interessere.

 

Insero stiftede tidligt i 2015 datterselskabet Best Green, som netop tilbyder finansierede varmepumpeløsninger, så private og kommuner uden for fjernvarmeområderne kan få varmepumper uden at skulle investere stort. De positive resultater og den generelle læring fra demonstrationsprojekterne vil nu komme Best Green til gode i virksomhedens videre udvikling og implementering af forretningskonceptet.

 

Læs rapporterne fra Energistyrelsen her.

 

Se mere om hvordan Insero arbejder videre med forretningskonceptet på www.bestgreen.dk