tertiary_yellow.png

Insero Energy hjælper ny energiplan på vej

I samarbejde med Kristensen Consult ApS, Rambøll og PlanEnergi skal Insero Energy indgå i udarbejdelsen af Horsens Kommunes nye, strategiske energiplan. Kommunen har netop kickstartet arbejdet med en workshop afholdt i VBI Park i begyndelsen af februar.
Den strategiske energiplanlægning, som nu skydes i gang, skal sikre Horsens-området en stabil energiforsyning frem mod 2050. Her skal Danmark nemlig udelukkende være forsynet med vedvarende energikilder.

 

I Horsens Kommune står vi ligesom andre kommuner med udfordringen omkring omstillingen fra fossile til vedvarende energikilder. Den udfordring har vi brug for at få fundet nogle løsninger på, så vi har en fremtidssikret plan, og så vi får taget hul på det omfattende koordineringsarbejde med at få det hele til at spille sammen, forklarer Steffen Damskier fra Horsens Kommune. Han var vært for dagen, hvor repræsentanter fra bl.a. Energimidt, Energinet.dk og Brædstrup Fjernvarme deltog.

 

To repræsentanter var med fra Insero Energy:

"Vi har i dag fået en masse anvendelige input til, hvordan vi også på alternativ vis kan analysere kommunens nuværende forbrug og fremtidige udfordringer", forklarer Steen Kramer Jensen, direktør for Insero Energy.

 

Dagen viste også, at mange af de projekter, der allerede kører i området, kan bidrage væsentligt til udviklingen af den fremtidige energiplan. Det kommer til at give en mere dynamisk energiplan, fordi projekterne finder sted nu og her og vil udvikle sig over den tid, energiplanen tager form, forklarer Steen Kramer Jensen.

 

Fremtidens energiudfordringer

Horsens Kommune har i det fremtidige arbejde med den strategiske energiplan allieret sig med Insero Energy, Kristensen Consult ApS, Rambøll og PlanEnergi. Det første beslutningsoplæg skal præsenteres for Byrådet i maj.

 

En af de største udfordringer, vi står overfor lige nu, og som også blev vendt mange gange i løbet af workshoppen, er at udnytte de nye og vedvarende energiformer effektivt ved at se på tværs af sektorerne og få en større fleksibilitet i produktion og forbrug, forklarer chefkonsulent Nicolai Kipp fra Insero Energy.

 

I fremtidens smarte energisystem vil energiproduktion og forbrug blive styret via et Smart Grid. Og netop udviklingen af en IT-platform, der skal understøtte et Smart Grid, bliver hovedfokus i et stort og kommende EU-finansieret projekt. Som en del af projektet skal 25 husstande her i området forsynes bl.a. med solceller, varmepumper og elbiler. Teknologierne demonstreres i et såkaldt Living Lab, der simulerer fremtidens udfordringer i forhold til elnettet.

 

Balancering af produktion og forbrug

Insero Energy arbejder i forvejen på at udvikle og udbrede fremtidens varmeløsninger baseret på vedvarende energi fra jorden og solen. Det sker primært igennem omsætning af viden til kommercielle services og produkter.

 

I det fremtidige energisystem får vi brug for effektive metoder til at balancere et energisystem baseret på en såkaldt fluktuerende produktion. Der er f.eks. ikke lige meget vind til stede hele tiden. Derfor får vi brug for teknologier, der kan opsamle og lagre energien, til der er brug for den igen, nævner Nicolai Kipp.

 

Insero Energy har i forvejen og i samarbejde med Exergi Partners udarbejdet en drejebog for Horsens Kommune i forbindelse med etablering af fælles jordslanger til individuelle varmepumper. Varmepumperne indgår bl.a. i Horsens kommunes arbejde med Energilandsbyer.