secundary_green.png

Hvordan bliver transportlogistikken bæredygtig?

En nyligt publiceret nordisk forskningsrapport slår endnu engang fast, at der er interesse for bæredygtig logistik fra flere transportkøberes side, men at økonomien stadig spiller en afgørende rolle for, hvor vigtigt det er for dem – prisen skal være den samme. Så længe det er tilfældet, sker der – trods teknologiske fremskridt – ikke det store på området, og lovgivning er derfor nødvendig.

 

 

undefined

 

Som projektleder på det nordiske samarbejdsprojekt, No Slone (Nordic Sustainable Logistics Network), har Insero E-Mobility gennem de seneste to år arbejdet med bæredygtig logistik både nationalt og på tværs af landegrænserne. No Slone blev sat i verden som en fællesnordisk indsats med henblik på at gå den bæredygtige logistik i sømmene, skabe netværk og samarbejder på tværs af landegrænserne og ultimativt komme med nogle anbefalinger til, hvordan man fra politisk side kan forbedre forholdene, så nationale mål om mindre CO2-udledning og mere bæredygtig transport kan realiseres. Og ifølge folkene bag den omtalte nordisk forskningsrapport, ’Sustainable Transport through Improved Actors Interfaces’, er der netop behov for politiske tiltag:

 

”Hvis bæredygtig transport virkelig skal flytte sig, er der brug for skrappere lovgivning på området,” udtaler Jan Stentoft Arlbjørn, professor på Syddansk Universitet, som i fællesskab med nordiske kolleger står bag forskningsrapporten.

 

Flere konkrete løsningsforslag

No Slone giver i sin afslutningsrapport netop en række anbefalinger til politiske tiltag inden for bæredygtig logistik, hvoraf de ”bedste” – her forstået som de umiddelbart mest realiserbare og effektfulde – lyder:

 

  • Køretøjer beskattes som følge af deres CO2-udledning (med henblik på større salg/optag af grønne transportmidler)
  • Grønne drivmidler skal have positiv støtte via tilskud/beskatningssystemet (med henblik på større salg/optag af grønne transportmidler)
  • Grønne zoner med udledningstakster (med henblik på at reducere trængslen i byerne)
  • Inklusion af grønne aspekter som CO2-udledning i forbindelse med offentlige udbud omkring transportlogistik (med henblik på at offentlige instanser skal være katalysatorer for bæredygtig logistik)

Kombineret med yderligere otte anbefalinger i No Slone rapporten er der masser af løsningsmuligheder for politikerne, og det er altså tilsyneladende – som nu flere forskningsrapporter viser – nødvendigt at lovgive, hvis de mange gode intentioner om bæredygtig logistik også skal blive realiseret, så transportområdet – som en af de helt store syndere – kan gøre sit til at bidrage til reduktionen af CO2-udledningen.

 

Du kan læse meget mere om anbefalingerne i den fulde No Slone rapport herunder.

 

Se No Slone rapporten


Læs mere om den nordiske forskningsrapport