tertiary_blue.png

HPCOM åbner op for små varmepumpers Smart Grid potentiale

Nye åbne standarder for informations- og kommunikationsteknologi for varmepumper i private husstande skal bidrage til en optimering af energiforbrug i spidslastperioder og sikre bedre og stabile produkter for husejerne. HPCOM projektet skal styrke den danske innovation, udvikling og implementering af informations- og data kommunikationsteknologi (IKT) og infrastruktur på varmepumpeområdet for at muliggøre Smart Grid.

 

Varmepumper spiller en helt central rolle i arbejdet med at integrere vedvarende energi i det danske energisystem, både som aftager af strøm produceret af vindmøller og som kilde til energi- og omkostningseffektiv udnyttelse af vedvarende energi lagret som solenergi i udeluft og de øverste jordlag.
International standardisering af datakommunikation og test af varmepumper er en vigtig faktor for udviklingen af Smart Grid konceptet og IKT løsninger på varmepumpeområdet. Disse løsninger er også en forudsætning for at kunne udnytte varmepumpers fleksibilitetsydelser i de forskellige markeder for el.

 

"Intelligent styrede varmepumper er en vigtig del af balanceringen af et energisystem, der primært er baseret på vind og solenergi. Udfordringen ligger i at kunne kommunikere med markedets mange forskellige typer varmepumper. Åbne internationale standarder er det bedste bud på at ensrette kommunikationen", siger Steen Kramer Jensen, projektleder på HPCOM projektet.


Der findes i dag en enkelt standard inden for kommunikation og en række standarder og specifikationer inden for test på varmepumpeområdet, men der mangler en koordineret indsats for at få standarderne ind i produkterne og systemerne.

 

Del af den større Smart Grid udrulning

HPCOM projektet er det seneste i rækken af ForskEl/ForskVE projekter, som også tæller CHPCOM og EVCOM, der skal fremme udviklingen og implementeringen af IKT for at muliggøre kommunikation til Smart Grid komponenter. Gennem en række aktiviteter skal HPCOM medvirke til udarbejdelsen af nye standarder, agere samlingspunkt for de mange F&U projekter, der allerede er igangsat på varmepumpeområdet, og være inspirationskilde for nye projekter. Formålet med projektet er også at udvikle en videnformidlingsplatform for den danske branche og at definere state-of-the-art inden for Smart Grid prøvningsfaciliteter.

 

"Projektets mange aktiviteter er med til at sikre den maksimale udrulning af vedvarende energi, og ved at se på opbygningen af fremtidige prøvningsfaciliteter på Smart Grid området kan vi samtidig sikre at forbrugerne får produkter, som de kan stole på virker", siger Claus S. Poulsen fra Teknologisk Institut, som er en af projektdeltagerne.

 

Gennem et tæt samarbejde med branchen skal HPCOM vise vejen for, hvordan varmepumper kan blive et aktiv i fremtidens energisystem ved at standardisere informationsudvekslingen og kommunikationen mellem varmepumpe og elsystemets aktører.

 

Fakta om projektet

HPCOM projektet består af Insero Energy, Eurisco, Teknologisk Institut, Neogrid Technologies og Intelligent Energistyring a.m.b.a. og er støttet af ForskEl/ForskVE med i alt 5,09 mio. kr.
HPCOM er et treårigt projekt, som løber fra 2014 til 2017.
Den 3. februar 2015 afholdes projektets kick-off konference på Green Tech Centret i Vejle ifm. projektet StyrDinVarmepumpe version 2’s afslutningskonference. Yderligere informationer om konferencen findes på www.hpcom.dk, hvor man også kan læse om projektet generelt og følge udviklingen i de mange aktiviteter.