secundary_light-grey.png

Fundraising - hvordan får du støtte?

Hvis du er iværksætter eller har en virksomhed, så har du formentlig oplevet situationer, hvor du har brug for penge til at købe nye maskiner, ansætte nye medarbejdere - eller kort sagt: brug for penge til at forbedre din forretning. Fundraising er den proces, der giver dig mulighed for at skaffe midler ved at søge tilskud fra private og offentlige fonde, som investerer i dit produkt eller firma.

Den gode nyhed er, at der er en lang række private og offentlige fonde i Danmark, som støtter drift af foreninger, nye projekter, innovation og udvikling. De almennyttige og erhvervsdrivende fonde i Danmark har en formue på ca. 400 mia. kroner, og de uddeler omkring otte mia. kroner om året - i de fleste tilfælde uddeles pengene som engangsinvestering. Det betyder, at der er en række fundraising muligheder i Danmark. Men hvordan får man så del i disse midler?

Er min virksomhed støtteberettiget?

For det første skal du gennemgå de tilgængelige fonde og finde den, der er mest relevant i fht. din situation – tjek f.eks. at fonden støtter projekter inden for din branche. Derudover bør du læse støttebetingelserne og sørge for, at dit firma er støtteberettiget. Denne proces kan vise sig for at være lang og vanskelig, men det er afgørende at skrive ansøgningen til den fond, som har størst sandsynlighed for at godkende den

Projektansøgningen

Der er forskellige krav til projektansøgninger - det kan være krav til projektplan, konsortiet eller budgetter. I øvrigt kan der findes uformelle krav, som man vil være bekendt med, hvis man har skrevet en projektansøgning før. Derfor er det er vigtigt at erkende, at det ikke er nok bare at have en god idé – uden den nødvendige viden kan det være svært at forvandle en god idé til en færdig og støtteværdig ansøgning.Styringen af projektet

Du bør være opmærksom på, at fundraising-processen ikke er slut, når du er klar med projektansøgningen. Der vil være deadlines, milepæle, afrapportering, lønsatser og formalia der skal tages hånd om, når projektet er i hus.

Som sagt er der mange muligheder for at få tilskud, men det er vigtigt at være godt forberedt, hvis man vil lykkes med at få medfinansiering til sit projekt.