tertiary_blue.png

Erfaringsudveksling om intelligent energi skaber nye indsigter

Med fokus på intelligent energi mødtes aktører på tværs af den danske energisektor til netværksevent i Green Tech Center den 7. april for at dele de resultater, erfaringer og energiteknologier, der spiller en vigtig rolle i fremtidens fleksible energisystem.

 

Projektet ’Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger’ var blandt de tre udviklingsprojekter, der præsenterede deres arbejde på mødet, som var arrangeret af Dansk Energis faglige netværk DEHA. Her fortalte projektleder, Thomas Espersen fra Insero, om ideen bag projektet, og om hvordan projektet tilgodeser brugernes ønsker og behov gennem involvering. Præsentationen affødte flere interesserede spørgsmål fra deltagerne, bl.a. angående bygningernes energiforbrug, og om hvorvidt man har kunnet trække på erfaringer fra udlandet. Læs mere om projektet.

 

De ca. 30 deltagere på mødet var alle en del af den danske energisektor på den ene eller den anden måde, og der var bl.a. repræsentanter fra CLEAN, EnergiMidt, Energinet.dk, Teknologisk Institut og TREFOR.

undefined

Massiv udvikling i dansk energisektor

De fire projekter, der blev præsenteret, var hver især med til at vise den massive udvikling, der er sker i den danske energisektor netop nu, og der blev bl.a. sat fokus på det faktum, at energi-effektive bygninger ofte ikke lever op til forventningerne, ligesom det blev diskuteret, hvordan man tager hånd om denne udfordring gennem teknologier til bygningsstyring. Samtidig fik de fremmødte indblik i, hvordan spotpriser og building management er noget, der arbejdes med i forhold til at gøre bygninger fleksible - f.eks. ved at flytte elforbruget væk fra spidsbelastnings-perioderne.

 

Flere samarbejder på tværs er vejen frem

Fleksibelt elforbrug, som er kernen i projektet 'Håndtering af demand-response kapaciteten fra erhvervsbygninger', spillede også en vigtig rolle i de andre præsenterede projekter, som var COORDICY, Flexible Retail Stores og Industrial Energy Partnerskab. Sidstnævnte projekt arbejder med store virksomheder, som har elforbrug i MW-klassen, og som dermed ser stort potentiale for besparelser gennem demand-response ydelser, og også i supermarkeder er der potentiale for at flytte noget af elforbruget fra f.eks. køleelementer til tidspunkter, hvor strømmen er billigere.

 

Som opsamling på projektpræsentationerne var der en afsluttende diskussion, der bl.a. førte til en erkendelse af vigtigheden af at komme op i helikopteren og se på forskellige nye muligheder inden for fleksibelt elforbrug -  og samtidig invitere nye og flere samarbejdspartnere indenfor, så man kan udvikle på forretningsmodellerne og gøre fleksibelt elforbrug til en god forretning, som samtidig får tilstrækkelig volumen til virkelig at kunne flytte noget i det danske elnet.